خانه اطلاعات علمی متن کارت دعوت اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر پدر

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر پدر

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر

باز گشت همه به سوی اوست

پدر رفت اما نه در زیرخاک

نگردد نهان اختر تابناک

دریغا که مرگ پدر زود بود

سر انجام عمرش غم آلود بود

ولیکن از این مرگ ظاهر چه باک

چه او زیست آزاد و خوشنام  و پاک

******************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۲

پدرم چگونه باور کنیم که دیگر تو را نداریم

با رفتنت آرزو ها رفت خنده ها خشکید چهره ها پژمرد…

**

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۳

پدر سرا پا لطف بود و مهربانی امید

عشق بود و عشق بود و آرزو بود و نوید

دلت حق همراه او و یاد او جاوید باد

در بهشت جای و سرایش روشن است خورشید باد

***********************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۴

کسی که حرف مرا می شنید پدر بود

کسی که ناز مرا می کشید پدر بود

کسی که شیره جان می مکید من بودم

کسی که روح بر تن می دمید پدر بود

***************************

 اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۵

هر که آمد رفتنی است

پدرم در دلم از داغ تو غوغاست هنوز

غم فقدان تو پنهان به دل ماست هنوز

گرچه ناگه به دل خاک سیه آسودی

هر کجا می نگرم روی تو پیداست هنوز

********************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۶

یاد آن شبها که مرا شمع جان بودی

در نا امیدی ها جاودان بودی

زندگی گرچه رنج و سختی بود

به نازم همتت چه ناز و مهربان بودی

**********************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۷

روح پاکت با امیرالمومنین محشور باد

خانه قبرت ز الطاف خدا پر نور باد

ای چراغ زندگانی ای پدر یادت به خیر

خاطرات در باغ فردوس برین مسرور بود

********************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۸

مردان خدا چه با صفا می میرند

جان باخته در راه خدا می میرند

گویی که رسیده حکم آزادیشان

خندان لب و با میل و رضا می میرند

****************

 اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۹

کسی بر سرخود سایه پدر دارد

یقین ز لذت مهر پدر خبر دارد

وجود مادر اگر با فرشته یکسان است

ولی وجود پدر رتبه دگر دارد

**********************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۱۰

علی امام من است و منم غلام علی

هزار جان گرامی فدای نام علی

نوشته بر در جنت به خط لم یزلی

شفیق روز قیامت محمد است و علی

*************************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۱۱

گردش دور قمر نه تو دانی ونه من

وقت اعلان سفر را نه تو دانی ونه من

تا بود سایه پر مهر پدر بر سر ما

به خدا قدر پدر را نه تو دانی نه من

*****************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۱۲

لحظه ی با پدر بودن مرا یادش بخیر

آن نشاط وشادی مهر و وفا یادش به خیر

خوش بهاری داشتم اما خزان شد گلشنم

یاد آن گلواژه عشق وصفا یادش به خیر

******************************

 اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۱۳

انالله واناالیه راجعون

ای سفر به معراج به یادت هستم

ای پدر ما همگی چشم به راهت هستیم

تو سفر کردی و آسوده شدی از دوران

همه ماتمزده هر لحظه به یادت هستیم

**************************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۱۴

تا هست پدر قدر باید داشت

دین تاج گران قدر به سر باید داشت

گویند صدف خانه و گوهر پدر است

عشق صدف و قدر گوهر باید داشت

********************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۱۵

پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها پشت دو برف

پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی

پدرم پشت زمان ها مرده است

پدرم وقتی مرد آُسمان آبی بود

********************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۱۶

پدرم بارش باران خدا بود

پدرم حاکم پیمان و وفا بود

پدرم جلوه ایمان ورضا بود

پدرم بر سر ما مرغ هما بود

*********************

 اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۱۷

ونگویم بدو میل به ناحق نکنیم

جمله ای بود که بابا می گفت

پدرم روحت شاد

خاطراتت شاد باد

*****************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۱۸

پدر رفتی و فکرش را نکردی

که مرگ تو بود داغی جگر سوز

دلم را خوش بر این دارم عزیزم

که خواهم آمدن سوی تو یک روز

**********************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۱۹

مادر چشم تر و دل نگران             میگشاید دستان

که بیا باز به آغوش و برم

در دلش ترس سوال فرزند      چه جوابی بدهد.

چون بپرسد چرا نیست کنارت بابا

*************************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۲۰

چه سخت است دردل گریستن و سختی بر زبان نراندن

چه سخت است بدون او زیستن و چهره پر مهر خندان

با صفا و صمیمی او را در خاک جستن اکنون که به تقدیر و مشیت الهی

در فراق پرواز روح بلندی پدری مهربان می سوزیم

از تو می خواهیم مارا در همه حال صبور  و بردبار قرار دهی

**********************

 اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۲۱

روزی از راه رسید

که پدر لحظه بدرودش بود

پدرم آنکه چو خورشید به ما گرمی داد

پیش چشم افسرد

باغ سر سبز امیدم افسرد

***************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۲۲

بی وجودت ای پدر مهر و وفا از خانه رفت

قمری شیدای ما از بام این کاشانه رفت

تا که ما شیدایی مهر آن پدر گشتیم او

دل زما بر کند و رخ بر تافت چون پروانه رفت

**********************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۲۳

غم مرگ پدر کوچک غمی نیست

جگر می سودزد و درد کمی نیست

پدر زیبا گل باغ وجود است

که بی او زندگانی جز ماتمی نیست

*******************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۲۴

ای دل سیاه شو که چراغت ز دست رفت

ماهی که بر دو دیده ما نشست رفت

خشنودی و نشاط من از عشق و زندگی

رویای پدر بود که آن هم زدست رفت

******************

 اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۲۵

بر خیز پدر به جاست که بیدار شوی

و این قافله را دوباره سالار شوی

دل را به فدای قدمت می ریزم

یکبار دگر اگر تو تکرار شوی

*******************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۲۶

پدرم دست عجل زود تورا پرپر کرد

فرزندت گریه کنان رخت عزا بر تن کرد

دوستانت همگی از غم تو نالیدند

اشک چشم همگان خاک مزارت تر کرد

*************************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۲۷

تشنه ام تک و تنها اشک می ریزم

پدر تو رفتی این روزگار بی تو گذشت

تو در مسیر طلوعی و من اسیر غروب

بیا ببین چگونه شب تار بی تو گذشت

*********************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۲۸

آن گنج نهان در دل خانه پدرم بود

هم تاج سرم بود و همی بال و پرم بود

هرجا که زمن نام و نشانی طلبیدند

آوازه نامش سند معتبرم بود

****************

 اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۲۹

گفتم که پدر رسم اخوت نه چنین بود

گفتا که عزیزم چه کنم عمر همین بود

گفتم پدر وقت سفر بود بسی زود

گفتا پسرم مصلحت حق در این بود

********************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۳۰

از ملک جهان رفت به جنت پدر ما

برداشته شد سایه لطفش زسر ما

افسرده نمی خواست دل همسر و فرزند

افسوس فلک کرد پرواز غم جگر

***********************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۳۱

گفتم که پدر رسم بزرگی نه چنین بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود

گفتا که مگو مصلحت حق چنین بود

*********************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۳۲

پدر آن تیشه که بر خاک زد دست عجل

تیشه ای بود که شد باعث ویرانی من

آنکه در زیر زمین داد سر و سامانت

کاش می خورد غم بی سرو سامانی من

*************************

 اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره۳۳

پدر آن تیشه که بر خاک زد دست عجل

تیشه ای بود که شد باعث ویرانی من

یوسف نام نهادند به گرگت دادند

مرگ گرگ تو شد ای یوسف کنعانی من

مه گردون ادب بودی و درخاک شدی

خاک زندان تو گشت ای مه زندانی من

**************************

اشعار کارت دعوت اعلامیه ترحیم و یا سنگ قبر متن پدر شماره ۳۴

خاطر آخرین نگاهش قلبمان را به آتش کشیده یاد آخرین کلام گرمش

سینه را مالامال اندوه کرده است و در میان موجی  از ناباوری

طوفان زمان پدر عزیزمان را به همراه خود برد و هم اکنون

در ماتم تنهاییمان  و خلوت سرای بی کیهاییمان باغم جانسوز

در حسرت نگاه با محبت و کلام رضوانیش می سوزیم

*****************************

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 13 =