آرامگاه و قبر فروش قبر

فروش قبر

0
233

واگذاری قبر- فروش قبر

 یک قبر دو طبقه در قطعه ۱۰۳ بهشت زهرا بفروش میرسد. (سند دار) در بهترین جا

قیمت     ۴۰۰۰۰۰۰۰

نام         گلشن

تلفن      ۰۹۱۹۰۷۰۸۹۴۴