آرامگاه و قبر فروش قبر

فروش قبر

1
220

فروش قبر – (تهران)

 یک قبر ۲ طبقه در بهشت زهرا قطعه ۷۸ به فروش میرسد

قیمت :    ۲۰۰۰۰۰۰۰

تلفن

۰۹۱۴۷۸۷۹۹۴۰