اطلاعات علمی مطالب گوناگون مراحل برگزاری مجالس ترحیم- خدمات ترحیم و تشریفات مجالس ترحیم

مراحل برگزاری مجالس ترحیم- خدمات ترحیم و تشریفات مجالس ترحیم

0
614

پس از مرگ یکی از بستگان، اولین کاری که اقوام نزدیک وی باید انجام دهند ترتیب تشریفات دفن متوفی است. مراحلی که بستگان باید برای دفن متوفی انجام دهند به ترتیب عبارت است از:

۱٫دریافت گواهی فوت از پزشک محلی، بیمارستان یا پزشک قانونی

در صورتی که پزشک محلی برای صدور گواهی فوت در دسترس نباشد،

می توان با تماس با مرکز ارسال آمبولانس درخواست پزشک نیز نمود.

در صورتی که متوفی در بیمارستان فوت کرده اشد این گواهی توسط بیمارستان صادر می شود.

۲٫در خواست ارسال آمبولانس تشییع جنازه

مرکز تخصصی آمبولانس های تشییع جنازه بهشت زهرا با داشتن انواع آمبولانس های مورد نیاز به ارائه خدمات در این زمینه می پردازند.

اگر متوفی در خارج از منزل فوت کرده باشد تماس از بیمارستان یا پزشک قانونی با مرکز ارسال آمبولانس الزامی است.

۳٫دریافت مجوز های فوت و تدفین میت

این کار در بهشت زهرا پس از حمل متوفی به صورت زیر انجام می شود.

۱٫۳٫ دریافت جواز فوت از اطلاعات سایت کامپیوتری متوفیات.

۲٫۳٫ ثبت اطلاعات متوفی در سایت کامپیوتری.

۳٫۳٫ پرداخت فیش به بانک تجارت، مستقر در پذیرش.

۴٫۳٫ دریافت برگه شستشو، برگه حمل به مزار، فیش تابلوی موقت، ترمه و برگه کامپیوتری جهت دفن.

۵٫۳٫ ابطال شناسنامه از طریق نمایندگی ثبت احوال مستقر در سازمان و دریافت گواهی فوت در صورت نیاز.

۶٫۳٫ تحویل گرفتن متوفی از غسالخانه و اقامه نماز.

۷٫۳٫ تحویل دادن متوفی به آمبولانس مخصوص جهت حمل به مزار. در صورتیکه صاحبین متوفی بخواهند درگذشتگان خود را جهت دفن به شهرستان اعزام کنند آمبولانس های  بخش خصوصی مستقر در سازمان امر فوق را انجام می دهند.

۸٫۳٫ دفن متوفی بارعایت کلیه مسائل شرعی پس از ارائه فیش کامپیوتری.

۴٫ هماهنگی با مسجد برای برگزاری مجلس ترحیم

۵٫ برگزاری مراسم هفتم (تشریفات مجالس)

۶٫ برگزاری مراسم چهلم و …

بزرگ ترین و مجرب ترین سایت تخصصی ارائه دهندگان خدمات ترحیم
درگذشت عزیزان، شرایط ویژه ای را ایجاد می نماید. ناگهانی بودن، ناآشنایی، شرایط روحی ناگوار و لزوم تداراکات سریع از ویژگیهای قالب این رخداد است. وب سایت راجعون سعی دارد تا با گرد آوری خدمات و اطلاعات مورد نیاز شما، حامی و همراه شما باشد.
جهت آشنایی با مجموعه خدمات مورد نیاز می توانید به بخش زیر مراجعه نمایید.

خدمات ترحیم