خانه ارائه دهندگان خدمات وسایل حمل و نقل وسیله ایاب و ذهاب و حمل و نقل بهشت زهرا

وسیله ایاب و ذهاب و حمل و نقل بهشت زهرا

۱
0

کرایه اتوبوس در بهشت زهرا

یک دستگاه میدل باس یوتانگ با ظرفیت ۳۳ نفر آماده جابجایی شما عزیزان از بهشت زهرا (س) به تمامی نقاط تهران و حومه می باشد.

تلفن: ۰۹۱۹۴۲۴۱۴۱۲- ۰۹۱۲۳۴۵۹۷۳۵