خانه آگهی درگذشت ﻫﻔﺪﻩ ﺍﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﻤﺮگ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻴﺮﻧﺎﺻﺮ ﺧﺎﻭﺭ

ﻫﻔﺪﻩ ﺍﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﻤﺮگ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻴﺮﻧﺎﺻﺮ ﺧﺎﻭﺭ

ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻠﻜﻮﺗﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺗـﺎ ﺩﻳﺪﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﻱ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ.
ﺑـﺎ ﻃـﻠﺐ ﺁﻣـﺮﺯﺵ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻭ ، ﭘـﺪﺭﺵ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﺧﺎﻭﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺣﻠﻴﻤﻪ ﺧﺎﺗﻮﻥ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺍﺷﻚ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻡ.
ﻫﻤﺴﺮ: ﻗﻤﺮﺧﺎﻭﺭ(ﻣﻬﺮﭘﻮﻳﺎ)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + هجده =