خانه محمود شریف صادقی در گذشت ۱۱۰۲۱۴۲۱۴۱۳۷۱۱۷۱۱۱۰۸۸۴۱۲۴۱۹۸۲۲۰۶۹۲۴۳۲۵۴۲۶۲۲۸

taj gol

۱۱۰۲۱۴۲۱۴۱۳۷۱۱۷۱۱۱۰۸۸۴۱۲۴۱۹۸۲۲۰۶۹۲۴۳۲۵۴۲۶۲۲۸

محمود شریف صادقی از پیشکسوتان شعر آئینی در گذشت.

محمود شریف صادقی از پیشکسوتان شعر آئینی در گذشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + چهارده =