خانه تاج گل تاج گل مصنوعی-تاج گل خیریه تاج گل موسسه خیریه – تاج گل های خیریه برای مراسمات ترحیم موسسه خیریه حضرت صدیقه طاهره (س)

taj gol

تاج گل موسسه خیریه – تاج گل های خیریه برای مراسمات ترحیم موسسه خیریه حضرت صدیقه طاهره (س)

تاج گل موسسه خیریه – تاج گل های خیریه برای مراسمات ترحیم موسسه خیریه حضرت صدیقه طاهره (س)

تاج گل موسسه خیریه- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم

 

تاج گل های خیریه برای مراسمات ترحیم و …

 

همدردی با یتیم و کوشش در زدودن آلام و رنجهای او عبادتی پرشکوه و خدمتی بس سازنده و انسانی است که رهبران الهی و آسمانی خود در این عرصه پیشگام و سرمشق جامعه بوده اند .

بیایید به اتفاق یتیمان را دریابیم ، درکنارشان باشیم و طراوت و زیبایی زندگی را در خدمت به آنان جستجو کنیم و با تمامی وجود به آنان بگوییم که با غمهایشان شریکیم و در سختیها تنهایشان نخواهیم گذاشت.

 

 موسسه خیریه حضرت صدیقه طاهره (س) برای کسب درآمد و جلوگیری از اصراف بابت خرید تاج گل در مجالس ترحیم و غیره اقدام به تهیه تعداد کافی تاج گل های مصنوعی بسیار زیبا نموده ایم .

بنا به درخواست متقاضیان نصب آرم تسلیت به نام متقاضی توسط مسئولین موسسه در مجلس ترحیم قرار داده می شود

 

تلفن تماس تاج گل خیریه:

 

۸۸۸۲۳۷۹۱-۸۸۸۳۷۳۴۵-۸۸۸۲۰۲۶۲(۰۲۱)

 

تاج گل موسسه خیریه شماره کد۰۵۰

(در ابعاد ۲/۴۰*۴/۵۰)

تاج گل- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم
تاج گل- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم

تاج گل خیریه شماره کد ۰۱۵

در ابعاد(۱/۴۰*در۲/۴۰)

تاج گل- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم
تاج گل- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم

تاج گل خیریه شماره کد۰۷

(در ابعاد۱/۵۰*۲)

تاج گل- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم
تاج گل- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم

 

تاج گل خیریه شماره کد ۰۲۵

(در ابعاد۱/۵۰*۴)

تاج گل- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم
تاج گل- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم

 

تاج گل خیریه شماره کد ۰۵

(در ابعاد۱/۴۰*۲)

تاج گل- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم
تاج گل- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم

تاج گل خیریه شماره کد ۰۳

(در ابعاد۱/۲۰*۱/۹۰)

تاج گل- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم
تاج گل- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم

 

اطلاعات تماس و سایر جزئیات مرتبط با شماره حساب خیریه برای تاج گل

تاج گل- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم
تاج گل- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم
تاج گل- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم
تاج گل- تاج گل ترحیم-سفارش تاج گل خیریه-تاج گل مصنوعی-گل مراسم ترحیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده + 17 =