خانه اطلاعات علمی متن کارت دعوت متن کارت دعوت و شعر کارت دعوت تسلیت – گوناگون

متن کارت دعوت و شعر کارت دعوت تسلیت – گوناگون

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۱

رفتی از دیده و داغت به دل ماست هنوز                                              هر طرف می نگرم روی تو پیداست هنوز

تو پندار که یادت رود از دل ما                                             مگر آنکه خاک شور منزل ما

************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره ۲

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست                                               هر کسی نغمه ی خود خواند از صحنه رود

صحنه پیوسته بجاست                                           خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

**********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره ۳

تعبیر بلند خواب خودرا چو نوشت                           پیوست به مهمانی شب های بهشت

عارف نظری زنده دلیاهل کرم                               عادل صفتی جواهری پاک سرشت

***************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره ۴

به تو نزدیک تریم می دانیم

یک دوروز دگر از همین شاخه لرزان حیات

پرکشان سوی تو می آئیم باز                                                           دوستت داریم بسیار هنوز…

******************

 

 

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۵

خداحافظ گل مریم گل مظلوم پردردم                                                نشد با این تن خسته به آغوش تو بر گردم

نشد تا عکس چشماتوبذارم روی این خونه                                               ولی یاد نگاه تو همیشه سبز می مونه

*********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۶

می رسد روزی که بی من روز هارا سرکنی                                                          می رسد روزی که مرگ عشق را باور کنی

می رسد روزی که تنها در کنار عکس من                                              خاطرات کهنه ام را مو به مو از بر کنی

*************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۷

تو در من آتشی هستی که خاموشت نخواهم کرد                             به گلزاران گلی هستی فراموشت نخواهم کرد

قسم بر جامه پاکی که از مهرت به تن دارم                                                       که تا جان در بدن دارم فراموشت نخواهم کرد

*****************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۸

هرگز نقش تورا از لوح دل و جان نرود                                     هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود

هرچه غمت بر دل مسکین من است                                        برود از دل من از دل من آن نرود

*************************

 

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۹

ای دریغا رادمرد لطف و رحمت درگذشت                                     نخبه شوق و تلاش وکار و زحمت درگذشت

آن که با عشق علی قلبش به سینه می تپید                                                 گشت تسلیبم قضا و با رضایت درگذشت

****************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۱۰

نوگلی پرورده بودم خاک از دستم ربود                             آنچنان در برگرفت انگار در عالم نبود

سالها زحمت کشیدم تا گلم پرورده شد                                   ناگهان پیک عجل آن غنچه را از من ربود

*******************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۱۱

سماوری که بزم حسین (ع)می جوشد                                          بخار رحمت آن جرم خلق می پوشد

غلامی که در این خیمه چای می ریزد                                    به روز ازل زمشک عباس (ع)آب می نوشد

****************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره ۱۲

تو ای زیباترین نیلوفر من                             بخوان غم را تو از چشمان خیسم

بدان این روی زرد از دوری توست                               که سر بیرون زد از خاکستر من

*******************

 

 

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۱۳

هر که آمد رفتنی است

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم

************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۱۵

خوش آنکه تو باز آنی و من پای تو بوسم                         در سجده فتم خاک قدم های تو بوسم

روزی که تو هر جا نفسی جا گرفتی                                                  آنجاکه روم گریه کنان روی تو بوسم

********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۱۶

زیر این آسمان مینایی

چاره ای نیست جز شکیبایی

کار او چیدن است و برچیدن

کار ما مرگ یکدیگر دیدن

*********************************

 

 

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره   ۱۷

یافتم من مرگ من در زندگیست چون                                          رهم زین زندگی پایندگیست

*************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره   ۱۸

ای که از چشمان ما چون ماه تابان رفته ای                                               گوهر ارزنده ای بودی و ارزان رفته ای

دیگر اندر جمع ما شادی نمی گنجد دریغ                                        از میان جمع ما جانا شتابان رفته ای

************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۱۹

آن یار هرکز  و خانه ما جای پری بود

سرتا قدمش چون پری از عیب بری بود

*******************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۲۰

پروانه به شمع بوسه زد و بال و پرش سوخت                                               بیچاره از این عشق سوختن آموخت

فرق منو پروانه در این است                                         پروانه پرش سوخت ولی من جگرم سوخت

******************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۲۱

رفت آن یار داغ و صد اندوه

به دل داغدار یار نهاد

ما پس زماندگان قافله ایم

او به منزل رسید و بار نهاد

**********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۲۲

باد عجل وزید خزان گشت باغ عمر                                  آخر گذاشت بر دل ما مرگ داغ عمر

رفت آنچنان که باد به گردش نمی رسسید                                  در حیرتم من از که بگیرم سراغ عمر

*******************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۲۳

گوهر از خاک برآرندو عزیزش دارند                                 بخت بدبین که فلک گوهر ما برد به خاک

**************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۲۴

خدا حافظ ای همنشین همیشه

خداحافظ ای داغ بردل نشسته

تو تنها نمی مانی ای مانده بی من

تو را می سپارم به دل های خسته

*************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۲۵

کادر گلچین فلک گرچه همه یغما بود                                                     لیکن این بار گلی چیده شد که بی همتا بود

خاموش ای دلکه به غمناک ترین واژه شعر                                             غم اورا نتوان گفت چه جان فرسا بود

*********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۲۶

تو رفتی و غم تو در دلم ماند                                        تو خفتی و برایم حسرتت ماند

از این سنگ سیه برسینه تو                                    شقایق جلوه ی داغی بر دلم ماند

******************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۲۷

سایه ای بود و پناهی بود و نیست                                         لغزشم را تکیه گاهی بود و نیست

سخت دلتنگم کسی چون من نباد                                           سوگ حتی قسمت  دشمن مباد

*******************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۲۸

شربتی از لب لعلش  بچشیدم و برفت                                                              روی ماه پیکر او سیر ندیدم و برفت

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود                                                   باربربست و بگردش نرسیدم و برفت

********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۲۹

برفت آخرو نیک نامی ببرد                                      زهی زندگانی که نامش نمرد

تن زنده دل خفته در زیر گل                                      به از عالمی زنده مرده دل

*****************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۳۰

پشت پرچین محبت خانه داشت                                        چون صنوبر قامتی مردانه داشت

کوچه های معرفت را می شناخت                                       هجرت او حالت افسانه داشت

*******************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۳۱

گفتم نقاش را نقشی بکش از زندگی                                                   با قلم نقش حبابی بر لب دریا کشید

گلچین روزگار چه خوش سلیقه است                                  می چیند آنچه در جهان عتیقه است

*******************

متن کارت دعوت مجلس ختم مشترک شماره  ۳۲

تو رفتیو بی تو خسته و درمانده ام هنوز                                              درمانده ام که پای به گل مانده ام هنوز

هرگز نبود زندگی بی تو باورم                                                                    در حیرتم که بی تو چرا زنده ام هنوز

********************

 

 

 

 

 

یک نظر

  1. مهری بهار

    نوامبر 18, 2018 در 7:42 ب.ظ

    ای کاش در این گونه یاد داشت ها پیش از درج و در معرض استفاده قرار دادن آنها ، ویرایشی صورت می‌گرفت به‌ویژه در اشعار که غالبا بارها و بارها ممکن است مورد استفاده ی مردم قرار گیرد .در حالی که اغلب آنها پر از اغلاط شعری است.و هیچ ویژگی که شعر را تداعی کند ندارند.

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × پنج =