خانه ارائه دهندگان خدمات ادای دین متوفی نماز قضای میت ، نماز و روزه استیجاری ، نماز قضا و روزه برای میت

نماز قضای میت ، نماز و روزه استیجاری ، نماز قضا و روزه برای میت

14 خواندن دوم
۲۸۰
8
17,554
نماز قضا

نماز قضای میت ، نماز و روزه استیجاری ، نماز قضا و روزه قضا برای میت

نماز و روزه قضای پدر یکی از اموری  است که بعد از فوت پدر بر پسر بزرگ واجب می باشد.به تاخیر افتادن نماز و روزه ی قضای میت منجر به عدم آرامش روح میت در عالم برزخ می گردد، به همین جهت در بجا آوردن آن باید عجله نمود.

جهت مشاوره و معرفی اجیر با دفاتر مراجع عظام تقلید تماس بگیرید و یا جهت معرفی امام جماعت و اجیر دارای مجوز تماس بگیرید.

پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: هر کس یک مسئله شرعی از احادیث ما پیرامون حلال و حرام و مسائل دینی اش را بیاموزد خدای تعالی هزار گناه او را بیامرزد و شهری از طلا به وسعت دنیا برایش در بهشت بنا کند و به عدد هر مویی که در بدنش قرار دارد برایش حجّ مقبول می نویسد.(۱)

خداوند تبارک و تعالی به واسطه رحمت بی کرانی که دارد همواره روزنه هایی را برای آمرزش بندگان و تقرب آنها به سوی خود حتی پس از مرگ می گشاید که حکم زیر هم از مصادیق واضح این مطلب است.

یکی از دلایلی که خداوند اجیر گرفتن برای نمازهای قضای متوفی را جایز دانسته است تاکید بر اهمیت ویژه نماز در نزد پروردگار دانست تاجایی که راه حلی برای نماز فوت شده فردی که مرده است ارائه می دهد و در هیچ حالتی نماز را قابل الغاء بر نمی شمارد حتی در حالتی که انسان در حال غرق شدن است، چرا که نماز به گفته قرآن کریم اثرات اجتماعی مثبتی دارد و از ارتکاب فحشاء و منکر جلوگیری می کند. بنابر این می توان چنین احکامی را در راستای ترویج فرهنگ نماز به عنوان یکی از اصلی ترین نشانه های ایمان و عمل صالح محسوب کرد و تفسیر توصیه های فراوان قرآن و معصومین (علیهم السلام)را به خوبی فهمید.

نظر مراجع تقلید عظام را در رابطه با خواندن نماز استیجاری می خوانید:

نظر امام خمینی (قدس سره الشریف)

مسأله ۱۵۳۳– بعد از مرگ انسان میشود براى نماز و عبادتهاى دیگر او که در زندگى بجا نیاورده، دیگرى را اجیر کنند یعنى به او مزد دهند که آنها را بجا آورد و اگرکسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد، صحیح است.

مسأله ۱۵۳۴– انسان مى‏تواند براى بعضى از کارهاى مستحبى مثل زیارت قبر پیغمبر و امامان علیهم السلام، از طرف زندگان اجیر شود، و نیز مى‏تواند کار مستحبى را انجام دهد و ثواب آن را براى مردگان یا زندگان هدیه نماید.

مسأله ۱۵۳۵– کسى که براى نماز قضاى میت اجیر شده باید یا مجتهد باشد یا مسایل نماز را از روى تقلید صحیح، بداند.

مسأله ۱۵۳۶– اجیر باید موقع نیت، میت را معین نماید، و لازم نیست اسم او را بداند. پس اگر نیت کند از طرف کسى نماز مى خوانم که براى او اجیر شده‏ام، کافى است.

مسأله ۱۵۳۷– اجیر باید خود را به جاى میت فرض کند و عبادتهاى او را قضا نماید، واگر عملى را انجام دهد و ثواب آن را براى او هدیه کند، کافى نیست.

١۵٣٨مسأله ۱۵۳۸– باید کسى را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند که نماز را به صورت صحیح مى‏خواند.

١۵٣٩مسأله ۱۵۳۹– کسى که دیگرى را براى نمازهاى میت اجیر کرده اگر بفهمد که عمل را بجا نیاورده یا باطل انجام داده باید دوباره اجیر بگیرد.

مسأله ۱۵۴۰– هرگاه شک کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه، اگر چه بگوید انجام داده‏ام، باید دوباره اجیر بگیرد، ولى اگر شک کند که عمل او صحیح بوده‏یا نه، گرفتن اجیر لازم نیست.

مسأله ۱۵۴۱– کسى را که عذرى دارد و مثلا نشسته نماز مى‏خواند نمى‏شود براى نمازهاى میت اجیر کرد بلکه بنابر احتیاط واجب باید کسى را هم که با تیمم یا جبیره نماز مى‏خواند اجیر نکنند.

مسأله ۱۵۴۲– مرد براى زن و زن براى مرد مى‏تواند اجیر شود، و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز باید به تکلیف خود عمل نماید.

مسأله ۱۵۴۳– لازم نیست قضاى نمازهاى میت به ترتیب خوانده شود، اگر چه بدانند که میت ترتیب نمازهاى خود را مى‏دانسته.

مسأله ۱۵۴۴– اگر با اجیر شرط کنند که عمل را به طور مخصوصى انجام دهد، باید همان طور بجا آورد و اگر با او شرط نکنند، باید در آن عمل به تکلیف خود رفتار نماید، و احتیاط مستحب آن است که از وظیفه خودش و میت هر کدام که به احتیاط نزدیک تر است به آن عمل کند، مثلا اگر وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تکلیف او یک مرتبه است‏سه مرتبه بگوید.

مسأله ۱۵۴۵– اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، باید مقدارى از مستحبات نماز را که معمول است بجا آورد.

مسأله ۱۵۴۶– اگر میت ترتیب نمازهایى را که قضا شده، مى‏دانسته و انسان بخواهد براى آن نمازها اجیر بگیرد، لازم نیست براى هر کدام آنها وقتى را معین نماید.

مسأله ۱۵۴۷– اگر کسى اجیر شود که مثلا در مدت یک سال نمازهاى میت را بخواند و پیش از تمام شدن سال، بمیرد باید براى نمازهایى که مى‏دانند به جا نیاورده، دیگرى را اجیر نمایند بلکه براى نمازهایى که احتمال مى دهند به جا نیاروده باید بنابر احتیاط واجب اجیر بگیرند.

مسأله ۱۵۴۸– کسى را که براى نمازهاى میت اجیر کرده‏اند، اگر پیش از تمام کردن نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه شرط کرده باشند که تمام نمازها را خودش بخواند، باید اجرت مقدارى را که نخوانده از مال او به ولى میت بدهند، مثلا اگر نصف آنها را نخوانده، باید نصف پولى را که گرفته از مال او به ولى میت بدهند، و اگر شرط نکرده باشند، باید ورثه‏اش از مال او اجیر بگیرند، اما اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چیزى واجب نیست.

مسأله ۱۵۴۹– اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهاى میت بمیرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد، باید از مال او براى نمازهایى که اجیر بوده دیگرى را اجیر نمایند و اگر چیزى زیاد آمد، در صورتى که وصیت کرده باشد و ورثه اجازه بدهند براى تمام نمازهاى او اجیر بگیرند و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز خودش برسانند.

نظر آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)

س ۵۴۵– اگر شخصى فوت کند و همه دارایى او خانه‏اى باشد که فرزندانش در آن سکونت دارند، و نماز و روزه بر ذمّه او باشد و پسر بزرگ او هم به علت کارهاى روزانه قادر به قضاى آن نباشد، آیا واجب است که این خانه را بفروشند و نماز و روزه او را قضا نمایند؟
ج- در فرض مرقوم، فروش خانه واجب نیست، ولى قضاى نماز و روزه‏اى که به عهده پدر است، در هر حالى بر پسر بزرگتر واجب است، مگر در صورتى که میّت وصیت به اجیر گرفتن از ثلث ترکه‏اش کرده باشد و ثلث ترکه هم براى انجام همه نماز و روزه‏هاى او کفایت کند که در این صورت ثلث ترکه باید براى آن مصرف شود.

س ۵۴۶– آیا اگر پسر بزرگ که قضاى نماز پدر بر عهده اوست، فوت نماید، انجام آنها بر ذمّه وارث پسر بزرگ است یا این که به پسر بعدىِ پدر (برادرِ پسر بزرگ) منتقل مى‏شود؟
ج- قضاى نماز و روزه پدر که بر پسر بزرگ واجب است، با فوت وى پس از فوت پدرش، بر پسر و یا برادر او واجب نمى‏شود.

س ۵۴۷– اگر پدرى اصلاً نماز نخوانده باشد، آیا همه نمازهاى او قضا دارد و انجام آنها بر پسر بزرگ او واجب است؟
ج- بنا بر احتیاط در این صورت هم قضاى آنها واجب است.

س ۵۴۸– پدرى که همه اعمال عبادى خود را عمداً انجام نداده است، آیا بر پسر بزرگ قضاى همه نمازها و روزه‏هایى را که پدرش انجام نداده و به پنجاه سال مى‏رسد، واجب است؟
ج- اگر ترک نماز و روزه بر اثر طغیان باشد، قضاى آنها بر پسر بزرگ واجب نیست. ولى در این صورت هم احتیاط در قضاى آنها ترک نشود.

س ۵۴۹– اگر قضاى نماز و روزه بر عهده پسر بزرگ باشد و قضاى نماز و روزه پدر هم برآن اضافه گردد، کدام یک مقدّم است؟
ج- در این صورت مخیّر است و شروع به انجام هر کدام کند، صحیح است.

س ۵۵۰– پدرم مقدارى نماز قضا دارد، ولى قدرت انجام آن را ندارد. آیا بر من که پسر بزرگ خانواده هستم، جایز است در زمان حیات پدرم نمازهاى فوت شده او را قضا نمایم و یا شخصى را اجیر کنم تا آن را انجام دهد؟
ج- نیابت از شخص زنده براى انجام نماز و روزه قضا صحیح نیست.

آیت الله وحید خراسانی (مد ظله العالی)

مسأله ۱۵۴۱ـ بعد از مرگ انسان مى شود براى نماز و عبادتهاى دیگر او که در زندگى به جا نیاورده، دیگرى را اجیر کنند، یعنى به او مزد دهند که آنها را به جا آورد، و اگر کسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد، صحیح است.

مسأله ۱۵۴۲ـ انسان مى تواند براى بعضى از کارهاى مستحبّى، مثل زیارت قبر پیغمبر و امامان (علیهم السلام) از طرف زندگان اجیر شود، به این معنى که متعلّق اجاره نیابت از آنان در انجام آن کار باشد، چنانکه مى تواند همین نیابت را تبرّعاً انجام دهد، و نیز مى تواند کار واجب یا مستحبّى را انجام دهد و ثواب آن را براى مردگان یا زندگان هدیه نماید.

مسأله ۱۵۴۳ـ کسى که براى نماز قضاى میت اجیر شده، باید در مسائل نماز یا مجتهد باشد، یا نماز را از روى تقلید صحیح انجام بدهد، یا آن که عمل به احتیاط کند.

مسأله ۱۵۴۴ـ اجیر باید موقع نیت میت را معین نماید، و لازم نیست اسم او را بداند، پس اگر نیت کند از طرف کسى نماز مى خوانم که براى او اجیر شده ام کافیست.

مسأله ۱۵۴۵ـ اجیر باید عمل را به قصد آنچه در ذمّه میت است به جا آورد، و اگر عملى را انجام دهد و ثواب آن را براى او هدیه کند، کافى نیست.

مسأله ۱۵۴۶ـ باید کسى را اجیر کنند که بدانند یا حجّت شرعیه داشته باشند ـ مثل اطمینان یا اخبار دو عادل یا شخص مورد وثوقى که ظنّ بر خلاف قولش نباشد ـ که عمل را انجام مى دهد.

مسأله ۱۵۴۷ـ کسى را که براى نمازهاى میت اجیر کرده اند، اگر ثابت شود که عمل را به جا نیاورده، یا باطل انجام داده، باید دوباره اجیر بگیرند.

مسأله ۱۵۴۸ـ هرگاه شکّ کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه، همین که مورد اطمینان باشد و بگوید انجام داده ام، یا بینه یا خبر ثقه اى که ظنّ بر خلاف آن نباشد قائم شود بر این که انجام داده، کفایت مى کند، و اگر شکّ کند که عمل او صحیح بوده یا نه، بنابر صحّت آن بگذارد.

مسأله ۱۵۴۹ـ کسى را که عذرى دارد ـ مثلا با تیمّم یا نشسته نماز مى خواند ـ نمى شود براى نمازهاى میت اجیر کرد، اگر چه نمازهاى میت هم همان طور قضا شده باشد.

مسأله ۱۵۵۰ـ مرد براى زن و زن براى مرد مى تواند اجیر شود، و در بلند و آهسته خواندن نماز باید اجیر به تکلیف خود عمل نماید.

مسأله ۱۵۵۱ـ در قضاى نمازهاى میت ترتیب واجب نیست، هر چند احتیاط مستحبّ رعایت ترتیب است، مگر در نمازهایى که اداى آنها ترتیب دارد، مثل نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشاء از یک روز.

مسأله ۱۵۵۲ـ اگر با اجیر شرط کنند که عمل را به طور مخصوصى انجام دهد، باید همان طور به جا آورد، مگر این که علم به فساد عمل داشته باشد که در این صورت نمى تواند بر آن عمل اجیر شود، و اگر با او شرط نکنند، باید در آن عمل به تکلیف خود رفتار نماید، و احتیاط مستحبّ آن است که از وظیفه خودش و میت هر کدام که به احتیاط نزدیکتر است به آن عمل کند، مثلا اگر وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تکلیف او یک مرتبه است، سه مرتبه بگوید.

مسأله ۱۵۵۳ـ اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبّات آن بخواند، باید مقدارى از مستحبّات نماز را که معمول است به جا آورد.

مسأله ۱۵۵۴ـ اگر انسان چند نفر را براى قضاى نماز میت اجیر کند، بنابر آنچه در مسأله «۱۵۵۱» گذشت، لازم نیست براى هرکدام آنها وقتى را معین نماید.

مسأله ۱۵۵۵ـ اگر کسى اجیر شود که مثلا در مدّت یک سال نمازهاى میت را بخواند، و پیش از تمام شدن سال بمیرد، باید براى نمازهایى که مى دانند به جا نیاورده دیگرى را اجیر نمایند، و اگر احتمال مى دهند به جا نیاورده، بنابر احتیاط واجب نیز اجیر بگیرند.

مسأله ۱۵۵۶ـ کسى را که براى نمازهاى میت اجیر کرده اند، اگر پیش از تمام کردن نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه شرط کرده باشند که تمام نمازها را خودش بخواند، اگر قادر بر عمل بوده اجاره صحیح، و اجاره کننده مى تواند اجره المثل باقى مانده را بگیرد، یا آن که اجاره را فسخ نموده و اجره المثل مقدارى را که به جا آورده کسر و مابقى را بگیرد، و اگر قادر نبوده اجاره نسبت به ما بعد فوت اجیر باطل است، و مى تواند اجره المسمّاى باقى مانده را گرفته، یا آن که اجاره مقدار گذشته را فسخ نموده و اجره المثل آن را بدهد، و اگر شرط نکرده باشند که خودش بخواند باید ورثه اش از مال او کسى را اجیر بگیرند، و امّا اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چیزى واجب نیست.

مسأله ۱۵۵۷ـ اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهاى میت بمیرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد، بعد از عمل به دستورى که در مسأله قبلى ذکر شد، اگر چیزى از مال او زیاد آمد، در صورتى که وصیت کرده باشد و اجرت نمازهاى او بیش از ثلث باشد و ورثه اجازه بدهند، براى تمام نمازهاى او اجیر بگیرند، و اگر اجازه ندهند، ثلث آن را به مصرف نماز او برسانند.

 آیت الله صافی گلپایگانی (مد ظله العالی)

مسأله ۱۵۴۲– بعد از مرگ انسان، می‎شود برای نماز و عبادت‎های دیگر او که در زندگی به جا نیاورده، دیگری را اجیر کنند یعنی به او مزد دهند که آنها را به جا آورد، و اگر کسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است.
 

مسأله ۱۵۴۳– انسان می‎تواند برای بعضی از کارهای مستحبی مثل زیارت قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه:، از طرف زندگان اجیر شود. و نیز می‎تواند کار مستحبی را انجام دهد و ثواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه نماید.
مسأله ۱۵۴۴– کسی که برای نماز قضای میت اجیر شده، باید یا مجتهد باشد یا مسائل نماز را از روی تقلید صحیح بداند یا عمل به احتیاط کند.

مسأله ۱۵۴۵– اجیر باید موقع نیت، میت را معین نماید و لازم نیست اسم او را بداند، پس اگر نیت کند از طرف کسی نماز می‎خوانم که برای او اجیر شده ‎ام کافی است.

مسأله ۱۵۴۶– اجیر باید عمل را به قصد اطاعت امری که میت به آن مأمور بوده به جا آورد ولی اگر عملی را انجام‎دهد و ثواب آن را برای او هدیه کند کافی نیست.

مسأله ۱۵۴۷– باید کسی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند عمل را به طور صحیح انجام می‎دهد.

مسأله ۱۵۴۸- کسی که دیگری را برای نمازهای میت اجیر کرده، اگر بفهمد که عمل را به جا نیاورده یا باطل انجام داده باید دوباره اجیر بگیرد.

مسأله ۱۵۴۹– هر گاه شک کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه باید دوباره اجیر بگیرد. ولی اگر اجیر بگوید عمل را انجام داده‎ام کافی است و دوباره اجیر گرفتن لازم نیست، و اگر شک کند که عمل او صحیح بوده یا نه، گرفتن اجیر لازم نیست.

مسأله ۱۵۵۰– کسی را که عذر دارد و مثلاً با تیمم یا نشسته نماز می‎خواند نمی‎شود برای نمازهای میت اجیر کرد اگر چه نماز میت همان طور قضا شده باشد.

 مسأله ۱۵۵۱- مرد برای زن و زن برای مرد می‎تواند اجیر شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز، باید به تکلیف خود عمل نماید.

مسأله ۱۵۵۲– لازم نیست قضای نمازهای میت به ترتیب خوانده شود مگر در آنچه در ادای آن ترتیب لازم است مثل ظهر و عصر یک روز.

مسأله ۱۵۵۳– اگر با اجیر شرط کنند که عمل را به طور مخصوصی انجام دهد باید همان طور به جا آورد. و اگر با او شرط نکنند، باید در آن عمل به تکلیف خود رفتار نماید و احتیاط مستحب آن است که از وظیفه خودش و میت هر کدام که به احتیاط نزدیک‎تر است به آن عمل کند، مثلاً اگر وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربع بوده، و تکلیف او یک مرتبه است، سه مرتبه بگوید.

مسأله ۱۵۵۴– اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، باید مقداری از مستحبات نماز را که معمول است به جا آورد.

مسأله ۱۵۵۵– اگر انسان چند نفر را برای نماز قضای میت اجیر کند لازم نیست برای هر کدام از آنها وقتی را معین کند، ولی اگر بخواهد احتیاط کند و ترتیب را مراعات نماید، باید برای هر کدام آنها وقتی را معین نماید، مثلاً اگر با یکی از آنها قرار گذاشت که از صبح تا ظهر نماز قضا بخواند، با دیگری قرار بگذارد که از ظهر تا شب بخواند. و نیز باید نمازی را که در هر دفعه شروع می‎کند معین نماید مثلاً قرار بگذارد، اول نمازی را که می‎خواند صبح باشد یا ظهر یا عصر و هم چنین باید با آنها قرار بگذارد که در هر دفعه، نماز یک شبانه روز را تمام کنند و اگر ناقص بگذارند آن را حساب نکنند و دفعه بعد نماز یک شبانه روز را از سر شروع نمایند.

مسأله ۱۵۵۶– اگر کسی اجیر شود که مثلاً در مدت یک سال نمازهای میت را بخواند و پیش از تمام شدن سال بمیرد، باید برای نمازهایی که می‎دانند به جا نیاورده دیگری را اجیر نمایند. و هم چنین برای نمازهایی که احتمال می‎دهند به جا نیاورده باشد بنابر احتیاط واجب اجیر بگیرند.

مسأله ۱۵۵۷– کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده‎اند اگر پیش از تمام کردن نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد، چنان چه شرط کرده باشند که تمام نمازها را خودش بخواند، اگر قدرت بر عمل داشته، اجاره صحیح است و اجاره کننده می‎تواند اجره المثل باقی مانده را بگیرد یا آن که اجاره را فسخ نماید و اجره‎المثل مقداری را که اجیر انجام داده از مال الاجاره کسر و مابقی را استرداد نماید و اگر قادر نبوده اجاره نسبت به بعد فوت اجیر باطل است و می‎تواند اجره المسمای باقی‎مانده را گرفته یا آن که اجاره مدت گذشته را فسخ نماید و اجره‎المثل آن را بدهد و اگر شرط نکرده باشند، باید ورثه‎اش از مال او کسی را اجیر بگیرند، اما اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چیزی واجب نیست.

مسأله ۱۵۵۸– اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میت بمیرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد، باید با توجه به آنچه در مسأله پیش گفته شد از مال او برای نمازهایی که اجیر بوده دیگری را اجیر نمایند و اگر چیزی زیاد آمد، در صورتی که وصیت کرده باشد، برای او نماز استیجار نمایند و ورثه هم وصیت او را در زاید بر ثلث اجازه کرده باشند باقی‎مانده ترکه او را صرف استیجار نماز برای او نمایند و اگر ورثه اجازه نکردند ثلث باقی‎مانده را به مصرف نمازش برسانند.

آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

مسأله ۱۲۱۳ـ اجیر گرفتن براى قضاى نماز و عبادتهاى دیگر از طرف اموات خالى از اشکال نیست، مگر در حج و اگر کسى بخواهد در عبادتهاى دیگر اجیر بگیرد قصد رجاء کند، امّا به جا آوردن نماز و روزه قضا و همچنین نماز و روزه مستحبّى به قصد قربت و بدون گرفتن اجرت اشکالى ندارد.

مسأله ۱۲۱۴ـ انسان مى تواند براى بعضى از کارهاى مستحب مانند زیارت قبر پیغمبر(صلى الله علیه وآله) و امامان(علیهم السلام) از طرف زندگان اجیر شود، ولى احتیاط واجب آن است که پول را براى مقدّمات کار بگیرد و نیز مى تواند اعمال مستحبّى را انجام دهد و ثواب آن را به اموات یا زنده ها هدیه نماید.

مسأله ۱۲۱۵ـ کسى که براى نماز قضاى میّت اجیر شده، باید مسائل نماز را بخوبى بداند و قرائت او صحیح باشد.

مسأله ۱۲۱۶ـ شخصى که مى خواهد از طرف دیگرى نماز یا روزه، یا عبادت دیگرى، به جا آورد باید در موقع نیّت، میّت را معیّن کند، لازم نیست اسم او را بداند، همین اندازه که علامت و نشانه اى براى او در قصد و نیّت خود قرار دهد کافى است.

مسأله ۱۲۱۷ـ شخص نایب باید خود را به جاى میّت فرض کند و عبادتى را که بر ذمّه اوست قضا نماید و اگر عملى را انجام دهد و ثواب آن را براى او هدیه کند دین او ادا نمى شود.

مسأله ۱۲۱۸ـ در صورتى ذمّه میّت ادا خواهد شد که اطمینان پیدا شود که نایب نماز را خوانده است و اگر شک کند کافى نیست، ولى اگر یقین داشته باشد نماز را خوانده امّا نداند صحیح انجام داده یا نه اشکال ندارد.

مسأله ۱۲۱۹ـ اگر نایب بگوید نماز را خوانده ام تنها به گفته او نمى توان قناعت کرد مگر این که فرد مورد اطمینانى باشد.

مسأله ۱۲۲۰ـ شخصى که از میّت نیابت مى کند باید کسى باشد که در انجام اجزاء و شرایط نماز معذور نباشد، مثلاً کسى که نشسته نماز مى خواند نمى تواند نایب شود، حتّى بنابر احتیاط واجب کسى که با تیمّم یا جبیره نماز مى خواند نیابت نکند.

مسأله ۱۲۲۱ـ مرد مى تواند براى زن و زن براى مرد نیابت کند و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز بایدبه وظیفه خودش عمل نماید، نه وظیفه میّت و لازم نیست قضاى نمازهاى میّت به ترتیب خوانده شود، خواه ترتیب آن را بداند یا نداند، مگر در مورد ظهر و عصر، یا مغرب و عشا از یک روز که رعایت ترتیب در آن لازم است.

مسأله ۱۲۲۲ـ کسى که اجیر براى قضاى نماز و روزه مى شود اگر طرز مخصوصى را با او شرط کنند (مثلاً بگویند نماز را باید در مسجد یا در فلان ساعت بخواند) باید به شرط عمل کند، امّا اگر شرط خاصّى با او نکنند مطابق تکلیف خود و طبق معمول انجام دهد و در مستحبّات نیز آنچه معمول است به جا مى آورد و بیش از آن لازم نیست مگر شرط کنند، خواندن نماز آیات نیز تا شرط نکنند لازم نیست.

مسأله ۱۲۲۳ـ هرگاه اشخاص متعدّدى را براى قضاى نماز میّت اجیر کند لازم نیست براى هر کدام وقت معیّنى را تعیین نماید، بلکه آنها مى توانند در هر وقت که بخواهند نماز را به جا آورند، ولى براى رعایت ترتیب بین نمازهاى قضا احتیاط مستحب آن است که براى هر کدام از آنها وقتى را معیّن نماید، مثلاً با یکى قرار مى گذارد که در فاصله صبح تا ظهر نماز قضا به جا آورد و با دیگرى از ظهر تا شب و نیز بهتر است هریک از آنها مقدار نمازى را که مى خواند با دیگرى شبیه باشد، مثلاً اگر از نماز ظهر شروع مى کند و تا نماز صبح پایان مى دهد (خواه یک شبانه روز بخواند یا چند شبانه روز) دیگرى نیز از ظهر شروع کند و به صبح خاتمه دهد.

مسأله ۱۲۲۴ـ هرگاه شخص اجیر پیش از تمام کردن نماز و روزه اى که اجیر شده بود از دنیا برود درحالیکه اجرت همه آنها را گرفته، اگر شرط کرده باشند تمام نمازها را خودش به جا آورد باید اجرت مقدارى را که نخوانده از مال او برگردانند و اگر چنین شرطى نکرده اند باید ورثه از مال او کسى را اجیر کنند تا باقیمانده را بجا آورد و اگر مالى ندارد چیزى بر ورثه واجب نیست، ولى بهتر است دین میّت را ادا کنند.

مسأله ۱۲۲۵ـ هرگاه اجیر پیش از تمام کردن عمل از دنیا برود و خودش نیز نماز قضا بر ذمّه داشته باشد، باید از مال او براى نمازهایى که اجیر بوده دیگرى را اجیر کنند و یا اگر شرط کرده اند خودش به جا آورد باقیمانده را برگردانند، امّا براى نمازهاى خودش نمى توانند از مال او بردارند مگر با رضایت ورثه و یا در صورتى که وصیّت کرده از ثلث مالش به مصرف نماز برسانند.

بارگذاری مقالات بیشتر مرتبط
بارگذاری بیشتر توسط راجعون ارائه خدمات ترحیم
بارگذاری بیشتر در ادای دین متوفی

۲۸۰ نظرات

 1. نیما

  ژوئن 21, 2018 در 10:39 ق.ظ

  باسلام من خیلی وقته اینجا پیام میذارم
  العان ۱٫۵میلیون تومن نیازدارم که کلا ازاین مشکلات نجات پیداکنم و یه ارامشی به زندگیم بدم . خواهش میکنم برای رضای خدا اگرمیشه کمکم کنید تا از شر این مشکلات رهایی پیداکنم.
  اگرمیشه برای اینکه دیگه نخوام مهریه ونفقه بدم کمکم کنین ۲م کم دارم .ممنون میشم کمکم کنین.

  پاسخ

 2. نیما

  ژوئن 21, 2018 در 10:38 ق.ظ

  باسلام من خیلی وقته اینجا پیام میذارم
  العان ۲میلیون تومن نیازدارم که کلا ازاین مشکلات نجات پیداکنم و یه ارامشی به زندگیم بدم . خواهش میکنم برای رضای خدا اگرمیشه کمکم کنید تا از شر این مشکلات رهایی پیداکنم.
  اگرمیشه برای اینکه دیگه نخوام مهریه ونفقه بدم کمکم کنین ۲م کم دارم .ممنون میشم کمکم کنین.

  پاسخ

 3. سید حیدر موسوی

  ژوئن 13, 2018 در 12:26 ب.ظ

  سلام سید حیدر موسوی هستم طلبه به دلیل مشکل مالی درخواست نماز وروزه استیجاری هستم ۰۹۱۴۹۶۴۱۸۱۰

  پاسخ

 4. نیما

  می 18, 2018 در 2:00 ب.ظ

  سلام من حدود دوساله دارم پیام میگذارم و واقعا به نمازوروزه نیازدارم .خداخیربده کسانی که برای انجام فریضه کمکم کردن و بهم اعتماد کردن وبهم دادن.
  العان برای مشکل خانوادگیم به توافق رسیدیم واکنون ۵م کم دارم تا بتونم برای همیشه مشکل مالیمو حل کنم .اگر میشه کمکم کنین و بتونم این ۵م روهم جورکنم و تمومش کنم ویه زندگی نو اغاز کنم .دوسال رنج کشیدم وعذاب دیدم الان دیگه اخراشه واز پس مهریه ونفقه دارم راحت میشم .خواهش میکنم .به سه چهار سال نماز نیاز دارم تابتونم تمومش کنم .ممنون میشم کمکم کنین.تلفنم ۰۹۱۳۵۷۷۲۷۴۴.
  ۰۹۳۰۶۵۷۹۴۴۲

  پاسخ

 5. علی ارم

  ژانویه 28, 2018 در 6:17 ب.ظ

  سلام علیکم
  ۰۹۱۰۳۴۳۲۸۵۸
  انجام میدم.نازلترین قیمت نماز سالی ۵۰۰٫روزه ماهی۴۰۰

  پاسخ

 6. علی ارم

  ژانویه 28, 2018 در 6:15 ب.ظ

  سلام علیکم. انجام عبادات استیجاری با نازلترین قیمت پذیرفته میشود نماز سالی ۵۰۰روزه ماهی ۴۰۰ختم قرآن ۱۰۰
  ۰۹۱۰۳۴۳۲۸۵۸ پیام بگذارید یا تماس بگیرید

  پاسخ

 7. محمد

  دسامبر 26, 2017 در 7:11 ب.ظ

  باسلام من طلبه هستم و بدلیل مشکلات مالی و اینکه خرج دوتا خانواده رو میدم نماز و روه قضا به قیمت یک میلون تومان هردوباهم انجام میدهم(یکسال نماز و یکماه روزه= یک میلون تومان)
  ۰۹۳۸۶۷۲۳۰۸۷

  پاسخ

 8. خانم ...

  نوامبر 16, 2017 در 7:29 ق.ظ

  باسلام!من طلبه خواهر هستم شدیدا به مقداری پول نیازدارم برای رضای خدااگه کسی نمازوروزه داره من قبول میکنم خداخیرتون بده۰۹۰۱۶۹۵۱۶۰۶

  پاسخ

 9. یارمهربان

  نوامبر 11, 2017 در 7:30 ق.ظ

  باسلام
  من ازطلاب جوان مشهدهستم
  همسرم مدتهاست دچاربیماری ای مشکوک به سرطان شدند وازهمین بابت با هزینه های بسیار بالایی مواجه هستم وهنوزهم راهی جهت درمان ایشان نیافتیم خواهشمندم درصورت امکان مارادریابید امیدکه رحمت ونظرحضرت حق شامل حال همسرم وهمچنین خیرین وبانیان شود استدعادارم چنانچه عبادت استیجاری ای داشتید من رابی نصیب نگذارید خیلی سخت میگذرونیم ۰۹۱۵۲۶۰۳۳۶۷شماره تماس من

  پاسخ

 10. نیما

  نوامبر 4, 2017 در 7:52 ق.ظ

  سلام قبلا گفتم ممکنه حکم جلبم صادر بشه واینکه اعلام کنم العان حکم جلبم صادر شده و دیگر هیچکاری نمیتوانم بکنم جز پرداخت پیش حکم صادره خواهشمیکنم کمکم کنید ۵تا سکه کم دارم اول امیدم به خداس بعدش به شما خواهش میکنموکمکم کنید نیفتم زندان من قبلا طلبه بودم العان یه نگهبانم با یه عالمه بدهیه عروسی که پارسال بعد از دوماه زندگی سرمو کلاه گذاشتو ولم کرد رفت والعان جلبمو گرفته .خواهش میکنم کمکم کنید به غیر از خدا وشما کس دیگه ایو ندارم۰۹۱۳۵۷۷۲۷۴۴

  پاسخ

 11. محیا

  نوامبر 1, 2017 در 4:27 ق.ظ

  سلام. چند ماه نماز قصای میت به عهده ام گذاشتن که نمیتونم انجامش بدم. اگر کسی خواست پیام بده به ایمیلم.ممنون
  m_f_9999@yahoo.com

  پاسخ

 12. ج.ص

  اکتبر 21, 2017 در 5:24 ب.ظ

  با سلام و احترام بنده طلبه ای هستم از قم و عیال وار بعلت مشکلات متعدد جدی مالی گرفتار هستم و نیاز شدید به نماز و روزه استیجاری جهت رفع مشکلم دارم لطفا
  تماس ۰۹۳۵۵۹۱۸۷۹۱

  پاسخ

 13. ف.الف

  اکتبر 3, 2017 در 7:11 ق.ظ

  سلام طلبه پایه سوم هستم
  قصددارم نماز وروزه استیجاری قبول کنم
  قبلا هم انجام دادم هریکسال نماز رو تو یک ماه بجا می آرم
  ممنون میشم بهم معرفی بشه

  پاسخ

 14. عابدی

  سپتامبر 29, 2017 در 6:47 ق.ظ

  سلام. من دانشجوهستم به دلیل نیازمالی نماز وروزه استیجاری می گیرم. همچنین ختم قرآن وادعیه
  ۰۹۳۷۸۵۳۰۸۴۰

  پاسخ

 15. نیما

  سپتامبر 16, 2017 در 6:52 ب.ظ

  سلام به علت پرداخت مهریه همسرم باید ۱۲ میلیو تومان جورکنم والابه زندان میفتم کارمند هستم ونیاز شدید دارم میشود کمکم کنید تابتوانم نمازوروزه بگیرم
  باتشکر ۰۹۱۳۵۷۷۲۷۴۴

  بنده درتهران واصفهان سکونت دارم ونیاز شدید دارم خواهش میکنم کمکم نمایید .
  باتشکر

  پاسخ

 16. نیما

  سپتامبر 16, 2017 در 6:50 ب.ظ

  سلام به علت پرداخت مهریه همسرم باید ۱۲ میلیو تومان جورکنم والابه زندان میفتم کارمند هستم ونیاز شدید دارم میشود کمکم کنید تابتوانم نمازوروزه بگیرم
  باتشکر ۰۹۱۳۵۷۷۲۷۴۴

  پاسخ

 17. احسان

  سپتامبر 2, 2017 در 5:55 ق.ظ

  بنده بخاطر پرستاری و نگهداری از بیمار امکان کار کردن ندارم و نیازمند پول هستم , نماز و روزه استجاری انجام میدم با هزینه بسیار کم
  شماره تماس ۰۹۳۹۹۴۶۷۰۶۸

  پاسخ

 18. سالار

  آگوست 20, 2017 در 7:44 ب.ظ

  سلام علیکم.بنده طلبه حوزه علمیه هستم .و متاهل به دلیل مشکلات مالی نمیتونم حتی همسرمو ببرم دکتر لطفا روزت و نمازهای امواتتون رو بدین من بگیرم.ختم قران هم میکنم با تشکر۰۹۱۴۶۵۲۹۵۴۶

  پاسخ

 19. م ایمانی

  آگوست 11, 2017 در 9:45 ب.ظ

  با سلام
  نماز و روزه استیجاری میخواستم
  وضعیت مالیم خیلی خرابه
  خودمم طلبه هستم
  ۰۹۱۲۰۲۴۰۱۵۴

  پاسخ

 20. خانم س م

  جولای 25, 2017 در 4:21 ق.ظ

  سلام خواهش میکنم اگه کسی اعمال استیجاری داره تماس بگیره هم خیری برا امواتتونه هم گره ازمشکلات یه بنده روبازمیکنین شماره تماسم۰۹۹۰۱۰۲۷۷۴۰واقعا بهش نیازدارم

  پاسخ

 21. خانم س م

  جولای 22, 2017 در 3:48 ق.ظ

  سلام بنده طلبه خانم هستم به دلیل مشکلات زیادوهزینه دکترخودم ومادرم نیاز ب نمازدارم خواهش میکنم اگه کسی نماز داره براامواتشون به من بدن خداخیرتون بدهآدرس ایمیلمو گذاشتم

  پاسخ

 22. خانم س م

  جولای 22, 2017 در 3:46 ق.ظ

  سلام بنده طلبه خانم هستم به دلیل مشکلات زیادوهزینه دکترخودم ومادرم نیاز ب نمازدارم خواهش میکنم اگه کسی نماز داره براامواتشون به من بدن خداخیرتون بده

  پاسخ

 23. مصطفی ملایی

  جولای 14, 2017 در 8:17 ق.ظ

  سلام بنده طلبه پایه٩حوزه هستم الان دوهفته هست دنبال خونه برای اجاره میگردم ولی به علت کافی نبودن پول رهنم خونه هایی که پیدا میکنم اجاره های سنگینی دارن به هر دری هم زدم نتونستم پولی چیزی فراهم کنم.لطفا اینجا اگر کسی نماز یا روزه استیجاری سراغ داره بنده اطلاع بده با تمام وجودم حاظر به انجامش هستم خدا خیریتون بده ۰٩١٣۶٩١۰٣۶۶

  پاسخ

 24. یاسین بهارلویی

  جولای 13, 2017 در 7:16 ب.ظ

  باسلام‌بنده طلبه هستم نمازز وروزه استیجاری میخواستم به دلیل خرج تحصیل ومشکلات زیادی که دارم اگه دادید خواهشا به بنده بدین تامشکلاتم حل بشه باتشکر۰۹۱۶۲۸۹۸۹۹۳

  پاسخ

 25. رضا

  جولای 10, 2017 در 5:57 ق.ظ

  سلام نیاز شدید به نماز و روزه دارم اگر خدمتتون هست به بنده بدین تا مشکلم حل بشه…. طلبه پایه نهم هستم..
  شماره تماس ۰۹۱۷۶۸۳۰۷۹۹

  پاسخ

 26. hassan

  ژوئن 28, 2017 در 9:42 ب.ظ

  سلام خدمت مدیریت و پشتیبانی سایت راجعون.
  لطفا تعرفه خواندن نماز یکساله و گرفتن روزه یکماهه ۹۶ را اعلام نمایید. با تشکر

  پاسخ

 27. hassan

  ژوئن 28, 2017 در 9:40 ب.ظ

  سلام خدمت مدیریت و پشتیبانی سایت راجعون.
  لطفا تعرفه خواندن نماز یکساله و گرفتن روزه یکماهه ۹۶ را اعلام کنید. با تشکر

  پاسخ

 28. نیما

  ژوئن 26, 2017 در 5:04 ق.ظ

  سلام به علت پرداخت مهریه همسرم باید ۱۲ میلیو تومان جورکنم والابه زندان میفتم کارمند هستم ونیاز شدید دارم میشود کمکم کنید تابتوانم نمازوروزه بگیرم
  باتشکر ۰۹۱۳۵۷۷۲۷۴۴

  پاسخ

 29. رضا یوسف نژاد

  ژوئن 19, 2017 در 2:56 ق.ظ

  سلام۳۷ سال اهل مشهد مقدس و شش سال ازواج کردم ساکن اصفهانم یک فرزند دارم مشکلات مالی زیادی دارم به علت بدهی دیه ناخواسته بدهکارم ذزد جهاز خانوم را برد و در مشکلات مالی زیادی هستم و حادثه کاری دید که بیمه من را مقصر دانسته و از کار افتادگی بهم تعلق نگرفته و کار فرما هم شانه خالی کرده وتوان کار کردن را از من گرفته تقاضای نماز استیجاری دارم لطفا کمکم کنید تا شرمنده همسر و فرزندم نباشم و بتوان بدهکاریهایم را بدهم تشکر۰۹۱۳۷۲۸۲۳۱۴

  پاسخ

 30. رضا یوسف نژاد

  ژوئن 19, 2017 در 2:51 ق.ظ

  سلام بنده۳۷ سال اهل مشهد مقدس و شش سال ازواج کردم ساکن اصفهانم یک فرزند دارم مشکلات مالی زیادی دارم به علت بدهی دیه ناخواسته بدهکارم ذزد جهاز خانوم را برد و در مشکلات مالی زیادی هستم و حادثه کاری دید که بیمه من را مقصر دانسته و از کار افتادگی بهم تعلق نگرفته و کار فرما هم شانه خالی کرده وتوان کار کردن را از من گرفته تقاضای نماز استیجاری دارم لطفا کمکم کنید تا شرمنده همسر و فرزندم نباشم و بتوان بدهکاریهایم را بدهم تشکر۰۹۱۳۷۲۸۲۳۱۴

  پاسخ

 31. مهدی ابراهیمی

  ژوئن 18, 2017 در 12:42 ب.ظ

  سلام من محتاج ترازین حرفام لطفاکمک کنین.۰۹۳۸۴۱۳۸۹۵۴

  پاسخ

 32. مهدی ابراهیمی

  ژوئن 18, 2017 در 12:31 ب.ظ

  سلام بنده نیاز مالی دارم بادوتابچه ازیه طرف کارکردم پولم رونمیدن ازیه طرف اجاره خونم عقب افتاده به خدادیگه موندم چیکارکنم.ایمیلم خرابه پیام بدین۰۹۳۸۴۱۳۸۹۵۴

  پاسخ

 33. مهدی ابراهیمی

  ژوئن 18, 2017 در 12:30 ب.ظ

  سلام بنده نیازمالی دارم بادوتابچه ازیه طرف اجاره خونم عقب افتاده به خدادیگه موندم اگه میتونین کمکم کنین
  ایمیلم خرابه پیام بدین.۰۹۳۸۴۱۳۸۹۵۴

  پاسخ

 34. مهدی ابراهیمی

  ژوئن 18, 2017 در 12:13 ب.ظ

  سلام بنده نیازمالی دارم بادوتابچه ازیه طرف کارکردم پولم رونمیدن ازیه طرف اجاره خونم عقب افتاده به خدادیگه موندم اگه میتونین کمکم کنین
  ایمیلم خرابه پیام بدین.۰۹۳۸۴۱۳۸۹۵۴

  پاسخ

 35. زهرا قرقانی

  ژوئن 17, 2017 در 1:43 ق.ظ

  سلام،، پنج سال هست ازدواج کردم و هنوز پیش پدر شوهرم زندگی میکنم، چون جوون مجرد دارن برام خیلی سخته، هیچ پولی هم واسه پول پیش خونه نداریم، درخواست یکسال نماز استیجاری دارم
  ۲۳ سسالمه و از نظر جسمی هم سالم هستم برای خوندن نماز

  پاسخ

 36. نیما

  ژوئن 2, 2017 در 8:15 ق.ظ

  سلام من نیاز مبرم به نمازوروزه استیجاری دارم تا بتونم پول پیش مهریه خانممو بدم خواهش میکنم اگر میشه به من بدین من تهران هستم اما اصالتا اصفهانیم هدیشم توافقی میگیرم قبلا طلبه بودم والعان نگهبانم.
  باتشکر ۰۹۱۳۵۷۷۲۷۴۴

  پاسخ

 37. پری

  آوریل 16, 2017 در 12:58 ب.ظ

  سلام . وقتتون بخیر.
  بنده دانشجو ارشد شاهد هستم.
  میخواستم در مورد قبول کردن نماز میت به مدت یکسال صحبت کنم.
  اگر نوبت به بنده رسید .
  کمال تشکر دارم…

  پاسخ

  • فرشید حاجیلو

   ژوئن 3, 2017 در 7:36 ق.ظ

   سلام من یک طلبه هستم از حوزه علمیه امام صادق فیروزکوه
   به دلیل داشتن مشکل مالی تقاضای دریافت روزه و یا نماز استیجاری دارم و امید دارم به ما میرسد با تشکر

   پاسخ

 38. مهدی عزیززاده خرمی

  آوریل 12, 2017 در 6:24 ق.ظ

  با عرض سلام و درود به خدمت مخاطبین محترم. این جانب از نابینایان هستم فارغالتحصیل مقطع کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی هستم و تا حدود زیادی به مسائل نماز و روزه و قرائت قرآن کریم تسلط دارم. بنده به مدتیست که نمازهای قضا و روزه و ختم قرآن و صلوات برای اموات رو میپذیرم. در حال حاضر نمازهای ۱ساله میتی رو دارم ادا میکنم که تا این لحظه نمازهای ۲ماه و ۹روزش رو انجام دادم. تاکنون هم ۳-۴مورد ختم قرآن و چندین مورد فرستادن صلوات رو پذیرفته ام و اگه خدا قبول بفرماید همه را انجام داده ام. لذا در اینجا هم از شما خواهشمندست برای انجام اینگونه موارد میتوانید با بنده هم علاوه بر دوستان دیگر هماهنگی بفرمایید.
  ۰۹۱۱۴۱۴۰۵۸۳
  التماس دعا.

  پاسخ

 39. نیما

  آوریل 10, 2017 در 5:10 ب.ظ

  سلام من نیما ابراهیمیان از اصفهان هستم طلبه ام ودر مدرسه رکن الملک درس میخوانم نیازمند نماز وروزه استیجاری هستم وکلیه ی امور مربوطه را نزد ایت الله کلباسی درست کرده ام لذا خواهشمندم که به این جانب کمکی نمائید تا بتوانم بجااورم .من پدر مریض دارم وهزینه ی خانواده را میدهم. باتشکر
  التماس دعا.۰۹۱۳۵۷۷۲۷۴۴-۰۳۱۳۶۸۰۶۱۲۱

  پاسخ

 40. نیما

  آوریل 10, 2017 در 6:46 ق.ظ

  سلام من نیما ابراهیمیان از اصفهان هستم طلبه ام ودر مدرسه رکن الملک درس میخوانم نیازمند نماز وروزه استیجاری هستم وکلیه ی امور مربوطه را نزد ایت الله کلباسی درست کرده ام لذا خواهشمندم که به این جانب کمکی نمائید تا بتوانم بجااورم .من چند وقته ازدواج کردم اما بدلیل مسکلات مالی و اینکه همسرم درخوایت مهریه نمود منوول کرد والعان واقعا نیاز دارم ایت الله محمدی -استاد صفار-حاج اقا حسینعلیان – وایت الله کلباسی وایت الله عبودیت .کسانی کستند که به من اجازه دادند تادراین امر بتوانم شرکت کنم و پیش این عزیزان نمازم را صحیح نموده ودروس حوزه را فراگرفته ام لذاخواهشمندم درصورت لزوم کمکم نمایید . هزینه هدیه این اموررا هم بصورت توافقی انجام میدهم شماره همراه من ۰۹۱۳۵۷۷۲۷۴۴و۰۹۰۳۶۰۲۹۲۴۷میباشد
  باتشکر

  پاسخ

 41. صادق

  فوریه 27, 2017 در 12:46 ب.ظ

  سلام طلبه ام و پدرم سکته مغزی کرده و خواهرم جهیزیه میخواد خیلی به پول نماز و روزه استیجاری نیاز دارم ممنون میشم اگر کمکم کنید

  پاسخ

 42. حمید

  فوریه 24, 2017 در 9:13 ق.ظ

  سلام
  من طلبه هستم ونماز و روزه استیجاری وختم قرآن برای اموات هم انجام میدم۰۹۱۴۸۶۵۷۹۰۹

  پاسخ

 43. سالارافتخاری

  فوریه 20, 2017 در 7:01 ب.ظ

  سلام طلبه ام و متاهل دنبال روزه استیجاری میگردم ۰۹۱۴۷۷۶۳۱۷۷

  پاسخ

 44. سالارافتخاری

  فوریه 20, 2017 در 6:58 ب.ظ

  سلام علیکم طلبه ام و همچنین متاهل میخوام روزه استیجاری بگیرم قیمت رو هم توافق میکنیم۰۹۱۴۷۷۶۳۱۷۷

  پاسخ

 45. seyed

  فوریه 20, 2017 در 10:23 ق.ظ

  سلام روزه استیجاری میگیرم.۰۹۰۳۳۰۲۲۳۱۰

  پاسخ

 46. علی آخوندی

  ژانویه 19, 2017 در 10:04 ق.ظ

  سلام طلبه هستم .و تمایل دارم روزه استیجاری بگیرم .ما اجرت گرفتن روزه را صرف امور خیریه میکنیم.شماره تماس:۰۹۱۰۳۸۱۲۶۱۷

  پاسخ

 47. علی حسین

  ژانویه 17, 2017 در 3:00 ب.ظ

  سلام علیکم
  طلبه هستم دنبال نماز و روزه هستم ۰۹۹۰۱۴۷۲۳۴۲

  پاسخ

 48. محمد حسن

  ژانویه 17, 2017 در 9:50 ق.ظ

  با سلام
  محمد حسن عبقری هستم طلبه پایه ۴ از قم نیازمند به چند روزه استیجاری هستم

  ، شماره همراه:۰۹۳۰۱۹۰۲۸۷۸

  پاسخ

 49. طاهره

  ژانویه 16, 2017 در 5:49 ب.ظ

  من یک خانم خانه دار هستم واز نظر مالی بسیار در مضیقه هستم نماز و قران استیجاری برای اموات انجام میدهم قبلا هم نماز استیجاری خوانده ام قیمت توافقی ۰۹۱۳۹۰۵۷۰۲۴

  پاسخ

 50. اسحاق علی نیا

  ژانویه 15, 2017 در 12:15 ق.ظ

  اینجانب اسحاق علی نیا طلبه متهل سطح دوم حوزه به علت مشکل مالی شدید نیاز به نمازه وروزه استیجاری هستم لطفامورد عنایت قراردهید شماره موبایل۰۹۱۷۰۲۴۶۸۳۱

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 1 =

همچنین ببینید

بنر تسلیت دیجیتال موسسه خیریه نیکان ماموت

بنر تسلیت دیجیتال موسسه خیریه نیکان ماموت مؤسسه خیریه نیکان ماموت به شماره ثبت ۲۶۳۹۴ یک سا…