راهنمای صفر تا صد انتقال جنازه با هواپیما به ایران

همواره انتقال جنازه متوفیانی که جایی دور از وطن و بستگان خود فوت میکنند دغدغه اطرافیان بوده است. حمل جنازه با هواپیما به ایران یکی از موضوعاتی است که این عزیزان با آن رو به رو هستند و می‌خواهند برای تدفین جسد عزیزانشان در خاک ایران از این خدمات استفاده...