راهنمای صفر تا صد انتقال جنازه با هواپیما به ایران

همواره انتقال جنازه متوفیانی که جایی دور از وطن و بستگان خود فوت میکنند دغدغه اطرافیان بوده است. حمل جنازه با هواپیما به ایران یکی از موضوعاتی است که این عزیزان با آن رو به رو هستند و می‌خواهند برای تدفین جسد عزیزانشان در خاک ایران از این خدمات استفاده...

خودرو و آمبولانس حمل متوفی چه مشخصاتی دارد؟

به دنبال درگذشت یکی از نزدیکان، نیاز به اعزام پزشک معتمد جهت تائید و دریافت گواهی فوت است تا بتوان اقدامات بعدی دفن را به موقع، به انجام رساند. در شرایطی که فوت در بیمارستان اتفاق بیفتد، نیازی به این اقدامات از سوی خانواده متوفی نیست؛ اما در شرایط...