Tag - نماز میت

نماز میت

شایسته است بعد از دفن هر مسلمانی ، در اولین شب دفن او نماز وحشت یا نماز شب اول قبر خوانده شود .  سید بن طاوس از حضرت رسول صلّی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: نمی گذرد بر میّت ساعتی سخت تر از شب اول قبر، پس رحم نمایید مردگان خود را به صدقه، و اگر نیافتی چیزی که صدقه بدهی، پس یکی از شما دو رکعت نماز بخواند و در رکعت اول حمد یک مرتبه و سوره ی توحید دو مرتبه، و در رکعت دوم حمد یک مرتبه و سوره ی تکاثmarhر ده مرتبه، و سلام دهد و بگوید: « اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر ذلک المیت فلان بن فلان ».

 

ادعیه برای اموات و فواید آن

یکی از سخت‌ ترین مصیبت‌ ها، از دست دادن نزدیکان و اقوام است. همه ما می‌ دانیم که مرگ حق است، بنابراین با توجه به آثار و درک آن می‌توان تا حدی تحمل مصیبت مرگ عزیزان را آسان نمود. با این حال به اطرافیان و نزدیکان شخص متوفی توصیه می‌شود...

اجیر گرفتن برای نماز قضای میت

اجیر گرفتن برای نماز (ادای دین متوفی) نماز اِسْتیجاری یا نماز اِجاره‌ای نمازی که در برابر دریافت مبلغی به نیابت از مسلمان دیگر خوانده می‌شود. نماز استیجاری می‌تواند نماز واجب باشد مانند نمازهای قضای روزانه درگذشتگان و می‌تواند نماز مستحبی باشد مانند نماز زیارت. به فردی که خواندن نماز استیجاری را برعهده می‌گیرد اجیر گفته می‌شود. بیشتر فقیهان شیعه، نماز استیجاری را فقط به نیابت...

نماز لیله الدفن ، نماز شب دفن برای رفع فشار قبر میت

نماز لیله الدفن یا همان نماز شب اول قبر هنگامی که فردی از دنیا می رود خواندن نماز شب اول قبر یا لیلة الدفن در شبی که میّت به خاک سپرده شده است توصیه فراوانی شده است .  زیرا آثار و برکات فراوان نماز وحشت هم برای نمازگزار و هم میّت دارد. نماز لَیلَةُ الدّفن یا نماز...