خانه اطلاعات علمی متن کارت دعوت متن کارت دعوت و شعر کارت دعوت تسلیت – مادر

متن کارت دعوت و شعر کارت دعوت تسلیت – مادر

۰
1
527

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره  ۱

مهربانتر به دل عاشق مادر دل نیست                                                                 به دو گیتی چو دل صادق مادر دل نیست

دل پاکی طلبیدم که کنم هدیه به او                                                                                هرچه گشتم به خدا لایق مادر دل نیست

*******************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۲

آبروی اهل عالم از دعای مادر است                                                                 هرچه دارند این جماعت از دعای مادر است

آن بهشتی را که قرآن می کند توصیف آن                                          صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است

***********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۳

افسوس دگر مادر شیرین سخنم در بر ما نیست                                                            آن گوهر یکدانه پر مهر و وفا بر ما نیست

آن سنگ صبور ذاکر حق تا دم آخر                                                                      افسوس وصد افسوس دگر سایه ی او بر سر ما نیست

***********************

 

 

 

 

 

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۴

مادر به خدا ماه در این خانه تو بودی                                    روشنگر این کلبه ویرانه تو بودی

از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز                                          ای آن که به نیکی همه جا نام تو بودی

*****************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۵

مادرم ای رفته در خوابی دراز                                             یا س هایت  توی ایوان گشته باز

گرچه گلهایت همه تنها شدند                                               با شقایق های آن دنیا بساز

********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۶

الهی من بمیرم جای مادر                                                   به چشمانم بمالم  پای مادر

بگردم دور مادر تا بگردم                                                              فدای صورت زیبای مادر …

*******************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۷

قسم به روح تو مادر که قدس جان بودی                              همیشه در افق دیده ام عیان بودی

بسان صاعقه آتش به جانم افکندی                                      نسیم صبح تو معراج آسمان بودی

*********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۸

عرش می لرزد از مقام والای مادر                                                زمین جان گیرد از نام زیبای مادر

تو روح عشق خویش را در زن دمیدی                                 بهشت را هدیه دادی بر پای مادر

******************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۹

مادرم به وصف تو هیچ راه نیست                                        کس چو خدا به وصف تو آگاه نیست

بهشت به پای وصف تو مادر کم است                کسی غیر تو پیش خدا بدین جاه نیست

*********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۱۰

زچشم اشک و خون ریزد چو رفتی زین جهان مادر                                     نخواهم  زندگی بی تو گرامی تر زجان مادر

کدام مرهم بیابم من که دردم را کند درمان                                                                    تو بودی روز و شب را مرهم به روی دردمان مادر

**************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۱۱

سایه ای بود و پناهی بود و رفت                                                         شانه ام را تکیه گاهی بود و رفت

دست مادر برسرما گوهری پر نور بود                                          قدر آن یکدانه گوهر را ندانستیم  و رفت

*********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۱۲

کسی حرف مرا می شنید مادر بود                                                                       کسی که ناز مرا می کشید مادر بود

کسی که شیره جان می مکید من بودم                                                          کسی که روح به تن می دمید مادر بود

************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۱۳

کسی که در دل شب از صدای گریه من                                                       سپند وار می جهید مادر بود

کسی که خاری اگر پیش پای من می دید                                                              چون غنچه جامه به تن می دید مادر بود

*************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۱۴

مادرم فردا که زهرا پا به کوثر می نهد                                                        در صف خدمتگذارانش تو را جا می دهد

باز آنجاهم مرام مادری را پیشه گیر                                                  جان مولا پیش زهرا دست ما راهم بگیر

**************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۱۵

مادر بهشت من همه آغوش گرم توست                                                     گویی سرم هنوز به بالین نرم توست

پیوسته در هوای تو در جستجو                                                            هر لحظه با خیال تو جانم به گفت و گوست

***********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۱۶

بخواب ای مادرم آرام خسته                                        بخواب ای مادرم  ای دلشکسته

بمیرم من برای غصه هایت                                  بمیرم من برای اشک هایت

**********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۱۷

دگر آغوش مادر جای ما نیست                                                              دریغا دامنش ماوای ما نیست

از آن روزی که از دار فنا رفت                                               کسی غم خوار و هم آوای ما نیست

****************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۱۸

چه شب ها تا سپیده درد کشیدی                                                 ندای یاعلی یا رب کشیدی

بخواب آرام مادر جان در مزارت                                    که پایان شد تمام دردهایت

*******************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۱۹

در گلستان ادب آموزگارم مادر است                                       بعد رب العالمین پروردگارم مادر است

من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم                                                          اولین معشوق من در روزگارم مادر است

************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۲۰

از میان جمع ما آن مهربان مادر برفت                                            بال و پر گشود ونزد خالقش یکتا برفت

آخرین راز و نیازش در قنوتی عاشقانه                                                 زین سبب تا نزد یارش یکه و تنها برفت

*********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۲۱

مرگت آتش زد بجانم سوخت مغز استخوانم                               مهربانم خوش زبانم مادر ای آرام جان

افتخارم غمگسارم ای چراغ شام تارم                                                چون شدی دور از کنارم مادرم من اشک بارم

******************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۲۲

از بعد تو ای مادر  تاریک بود روزم                                                                         چون شمع به جای تو شب تا به سحر سوزم

در خانه تاریک من بال و پر افروزم                                                                      چون خرمنی از آذر می سوزم و می سازم

***********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۲۳

ای مادر عزیز که جانم فدای تو                                                                       قربان مهربانی و لطف و صفای تو

هرگز نشد محبت یاران  و دوستان                                                        همپایه محبت و لطف و صفای تو

********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۲۴

ای دیده ببار چو مادر نیست دگر                                                                         آن سایه ی مهربان به سر نیست دگر

از چهره ی پر تبسمش صدا افسوس شده                                               جز عکس و ماتمی اثر نیست دگر

*****************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۲۵

روان مادرم شادان که عمری                                                                              مرا در راه ایزد رهبری کرد

به گوشم نغمه توحید سر داد                                                                                          به جای مادری پیغمبری کرد

**********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۲۶

رفتی و من تنها ماندم با غصه و غم ها ماندم                                                       گر که تورا آزردم من مادر حلالم کن

بعد از تو من بی پناهم ای که بودی تکیه گاهم                                     خیز و بنگر اشک و آهم  مادرم حلالم کن

*******************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۲۷

گریه کردم مثل ابرا بی تو مادر                                                              شد دل من جای  غصه ها بی تو مادر

رسول خدا گفت بهشت زیر پای توست            بخواب مادر

برای همیشه قلبم فقط جای توست                 بخواب مادر

*************************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۲۸

آینده صدق و صفا مادر است                                                                          اسوه ی تقوا و وفا مادر است

ای که دلت خانه ی عشق خداست                                                   حجت آیات خدا مادر است

*********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۲۹

اگر خواهی شوی مهمان جنت                                                                   نداری بهتر از مادر تو نعمت

بود شرط بهشت این حرف آخر                                                  که باشی خاک زیر پای مادر

********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۳۰

بر خیز مادر بجاست که بیدار شوی                                                                  و این قافله را دوباره سالار شوی

دل را به فدای قدمت می ریزم                                                                 یک بار دگر اگر تو تکرار شوی

***********************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۳۱

بغض من از غم مادر شکست                                                        شیشه ی دلم از داغ مادر شکست

ناله ها از سوز او آغاز کردم                                                                     شکوه ها از هجرت او آغاز کردم

**********************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۳۲

توای مادر که یک عمره دلت با غصه دم سازه

یاد لالایی های تو مادر منو به گریه میندازه

************************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۳۳

مادر است تصویر عشق عاشقان                                               مادر است نقش بلند جاودان

مادر است مقصود هست و بود ما                                                     مادر استبلاترین موجود ما

******************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره۳۴

گلهای بهشت سایه بانت مادر                                                            یه دسته ستاره ارمغانت مادر

دیگر چه کسی چشم به راهم باشد                                                          قربان نگاه مهربانت مادر

***************

متن کارت دعوت مجلس ختم مادر شماره ۳۵

قسم به تربت مادرکه سجده گاه من است

که مهر مادری اش تا ابد پناه من است

*****************

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + چهار =