Tag - آمبولانس حمل متوفی

خودرو و آمبولانس حمل متوفی چه مشخصاتی دارد؟

به دنبال درگذشت یکی از نزدیکان، نیاز به اعزام پزشک معتمد جهت تائید و دریافت گواهی فوت است تا بتوان اقدامات بعدی دفن را به موقع، به انجام رساند. در شرایطی که فوت در بیمارستان اتفاق بیفتد، نیازی به این اقدامات از سوی خانواده متوفی نیست؛ اما در شرایط...

زمان و نحوه صدور گواهی فوت توسط پزشک

گواهی فوت چیست؟ گواهی فوت برگه‌ای است که در آن علت مرگ و توضیحات مربوط به آن، وارد شده و تنها در صورتی توسط پزشک معتمد در منزل صادر می‌گردد که مرگ طبیعی رخ داده و پزشک آن را تائید کند. در دست داشتن این برگه برای تحویل متوفی به بهشت...