مداح بهشت زهرا به همراه سیستم صوتی

رزرو مداح عرفانی بهشت زهرا به همراه سیستم صوتی و گروه موسیقی در صورت نیاز یکی از خدماتی که هنگام برگزاری مراسم ترحیم بر سر مزار متوفی نیاز دارید اجاره اکو و مداح بهشت زهرا می باشد. تقریبا میتوان گفت بزرگ ترین دغدغه گرفتن مراسم ختم در بهشت زهرا، مداح با صدای...