آیت الله محمد باقر محی الدین انواری در سن ۸۶ سالگی دار فانی را وداع گفت.