استاد جواد لشگری از نوازندگان و آهنگسازان پیشکسوت موسیقی دار فانی را وداع گفت