خانه ارائه دهندگان خدمات سایر لوازم و خدمات ظروف کرایه تهران به همراه شماره تماس و آدرس

ظروف کرایه تهران به همراه شماره تماس و آدرس

1 به عنوان خوانده شده
۱
16
25,892
ظروف کرایه مراسم و اجاره صندلی در تهران

بهترین موسسه های ظروف کرایه در تهران

ظروف کرایه در تهران : اکثر افرادی که در شرف برگزاری مراسم هایشان هستند. چه مراسم های شاد و چه برگزاری مراسم ختم و ترحیم از ظروف کرایه استفاده می کنند.

سایت راجعون در این قسمت از سایت نکات مهمی درباره اجاره ظروف کرایه همچنین بهترین موسسه های ظروف کرایه در تهران را برای شما عزیزان منتشر می کند.

ظروف کرایه و تشریفات تفرشی

ظروف کرایه و تشریفات مجالس ترحیم و شاد در تهران

آدرس تشریفات تفرشی:

شهرک غرب،فاز۶ خط ویژه : ٠٢١٨٨٠٩٨۴٠۶
سعادت آباد،بلوار ایثارگران خط ویژه : ٠٢١٨٨٣۶٠٨٢۶
زعفرانیه،چهارراه پسیان خط ویژه : ٠٢١٢٢١۴٢۵٧٣

مشاهده آدرس سایت و اطلاعات ظروف کرایه تفرشی


ظروف کرایه سعیدی

تلفن : ۰۹۱۲۶۷۹۴۳۲۴

آدرس : ایران – تهران – منطقه ۰۶ – بلوار کشاورز

ظروف کرایه ظرفچین

ظروف کرایه

تلفن : ۲۶۴۰۱۰۴۸

آدرس : ایران – تهران – منطقه ۰۳ – میرداماد

 ظروف کرایه جهان

ظروف کرایه

تلفن : ۶۶۷۰۵۹۲۵

آدرس : ایران – تهران – منطقه ۱۱ – انقلاب

 ظروف کرایه هارطونی

آدرس : ایران – تهران – منطقه ۰۸ – تهران نو

تلفن : ۷۷۸۱۲۷۰۴

 ظروف کرایه آپادانا

آدرس : ایران – تهران – منطقه ۰۷ – بهشتی

تلفن : ۸۸۷۶۰۴۳۲

 ظروف کرایه چیتگر

آدرس : دریاچه چیتگر

تلفن : ۰۹۱۲۸۹۴۵۱۳۶ – ۰۹۱۲۳۹۴۵۱۳۶

 ظروف کرایه گیشا سرو

آدرس : ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بزرگراه جلال آل احمد

تلفن :۸۸۲۶۷۴۶۱

 ظروف کرایه بزرگمهر

ظروف کرایه

آدرس : ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بزرگراه اشرفی اصفهانی

تلفن : ۴۴۲۲۶۲۴۰

 ظروف کرایه ایمان

ظروف کرایه

آدرس : ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بزرگراه اشرفی اصفهانی

تلفن: ۴۴۰۸۴۴۵۸

 ظروف کرایه تهرانی – مرکزی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – بزرگراه رسالت

۸۸۴۰۶۷۸۵

 ظروف کرایه علی اصغر سیفی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۰ – هاشمی

۶۶۸۳۴۳۳۱

 ظروف کرایه میرحاج

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – آذربایجان

۶۶۹۲۳۶۶۴

 ظروف کرایه رشیدی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – پیروزی

۳۳۳۴۲۰۴۲

 ظروف کرایه اسماعیل قیصری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – نارمک

۷۷۹۳۱۶۱۰

 ظروف کرایه نورهاشمی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – ۱۷ شهریور

۳۳۵۵۵۵۶۴-۶

 ظروف کرایه نبرد

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – نبرد

۳۳۱۸۸۳۷۱

 ظروف کرایه سلطانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۶ – بزرگراه شهیدگمنام

۸۸۰۲۳۴۹۶

 ظروف کرایه اسماعیل تهرانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – امیرکبیر

۳۳۵۶۰۶۷۸

 ظروف کرایه ایران زمین

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بلوار فرحزادی

۲۲۳۶۳۰۴۰

 ظروف کرایه حسینی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – دماوند

۳۳۳۴۴۹۷۴

 ظروف کرایه جهان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – انقلاب

۶۶۷۰۴۴۰۴

ظروف کرایه هارطونی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – تهران نو

۷۷۸۱۲۷۰۴

 ظروف کرایه آپادانا

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – بهشتی

۸۸۷۶۰۴۳۲

 ظروف کرایه گیشا سرو

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بزرگراه جلال آل احمد

۸۸۲۶۷۴۶۱

 ظروف کرایه بزرگمهر

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بزرگراه اشرفی اصفهانی

۴۴۲۲۶۲۴۰

 ظروف کرایه ایمان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بزرگراه اشرفی اصفهانی

۴۴۰۸۴۴۵۸

 ظروف کرایه تهرانی – مرکزی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – بزرگراه رسالت

۸۸۴۰۶۷۸۵

 ظروف کرایه علی اصغر سیفی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۰ – هاشمی

۶۶۸۳۴۳۳۱

 ظروف کرایه میرحاج

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – آذربایجان

۶۶۹۲۳۶۶۴

 ظروف کرایه رشیدی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – پیروزی

۳۳۳۴۲۰۴۲

 ظروف کرایه اسماعیل قیصری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – نارمک

۷۷۹۳۱۶۱۰

 ظروف کرایه نورهاشمی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – ۱۷ شهریور

۳۳۵۵۵۵۶۴-۶

 ظروف کرایه نبرد

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – نبرد

۳۳۱۸۸۳۷۱

 ظروف کرایه سلطانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۶ – بزرگراه شهیدگمنام

۸۸۰۲۳۴۹۶

 ظروف کرایه اسماعیل تهرانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – امیرکبیر

۳۳۵۶۰۶۷۸

 ظروف کرایه ایران زمین

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بلوار فرحزادی

۲۲۳۶۳۰۴۰

 ظروف کرایه حسینی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – دماوند

۰۲۱۵۵۹۰۵۰۴۵
۰۹۱۲۲۱۲۱۷۹۱

 ظروف کرایه جهان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – انقلاب

۶۶۷۰۴۴۰۴

 ظروف کرایه رضا نور

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۳ – پاسداران

۲۲۸۵۴۷۱۳

ظروف کرایه‌محمدی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۹ – مهرآباد جنوبی

۶۶۶۱۵۳۰۳

ظروف کرایه‌ظرفچی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۶ – ولی عصر

۸۸۷۱۳۷۶۸

ظروف کرایه‌اقبال

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – ۱۷ شهریور

۳۳۷۹۷۷۲۱

ظروف کرایه‌آرین

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – ۱۷ شهریور

۳۳۳۴۲۳۶۶

ظروف کرایهجعفری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – ولی عصر

۲۲۷۳۷۷۴۰

ظروف کرایه  کریمی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – دماوند

۷۷۹۰۶۸۴۳

ظروف کرایه  وحدانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۵ – شهرک کیان شهر

۳۳۸۹۱۳۶۲

ظروف کرایه‌حسینی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۷ – م. شمشیری

۶۶۶۹۵۵۱۴

ظروف کرایه‌دولو

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – مصطفی خمینی

۳۳۹۱۳۵۱۳

ظروف کرایه‌مجد

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – سرآسیاب دولاب

۳۳۳۴۱۶۹۴

ظروف کرایه‌تهرانی – شعبه ۲

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – شریعتی

۸۸۴۳۵۲۸۱

ظروف کرایه‌صبا

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – شریعتی

۷۷۵۰۰۷۶۲

ظروف کرایه‌اسداله جمشیدی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۲۰ – شهر ری

۰۲۱۵۵۹۰۵۰۴۵
۰۹۱۲۲۱۲۱۷۹۱

ظروف کرایه‌ملک

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – قزوین

۵۵۳۸۰۱۱۹

ظروف کرایه‌کاروان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – ستارخان

۶۶۵۰۱۴۰۱

ظروف کرایه‌صداقت

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – ولی عصر

۵۵۳۳۸۷۴۹۳

ظروف کرایه‌امین

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – شریعتی

۲۲۲۳۷۵۸۷

 ظروف کرایه‌شهپر

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – نیروی هوایی

۷۷۴۳۶۷۳۳

ظروف کرایه‌خرسندیان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – ری

۳۳۵۵۲۰۰۶

ظروف کرایه‌طلوع

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – م. خراسان

۳۳۵۵۲۴۴۱

ظروف کرایه‌پذیرا

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – استادحسن بنا

۲۲۵۰۲۶۵۲

 ظروف کرایه‌گواهی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – ولی عصر

۵۵۳۸۶۲۱۶

 ظروف کرایه‌اتحاد

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – ری

۳۳۵۶۳۶۷۹

 ظروف کرایه‌آزمون

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – بلوار ابوذر

۳۳۱۹۴۰۱۴

ظروف کرایه‌امینی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – ۱۷ شهریور

۳۳۵۶۹۰۹۶

ظروف کرایه‌برادران شیری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۵ – خاوران

۳۳۷۰۴۷۷۲

ظروف کرایه‌البرز

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – نیروی هوایی

۷۷۴۷۶۷۹۳

ظروف کرایه‌آقانور

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – بزرگراه رسالت

۷۷۸۹۳۷۹۹

ظروف کرایه‌نیکنام

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۲۰ – شهر ری

۳۳۷۴۱۱۴۶

ظروف کرایه‌اطمینان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – تهرانپارس

۲۲۵۲۳۱۸۸

ظروف کرایه‌عبداله انصاری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – جنت آباد

۴۴۴۰۹۱۸۶

ظروف کرایه‌دولو

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – پیروزی

۳۳۳۴۱۱۸۰

ظروف کرایه‌خوانین

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – ولی عصر

۲۲۰۴۳۴۷۹

ظروفکرایه‌سلطانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۶ – ولی عصر

۸۸۷۱۶۲۲۹

ظروف کرایه‌ابوالصدق رمضانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – ولی عصر

۵۵۳۸۳۴۳۹

ظروف کرایه‌زنجان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – زنجان شمالی

۶۶۰۱۲۶۰۰

ظروف کرایه‌شرکت ضیافت آرا

تهیه غذا (کیترینگ)

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – بنی هاشم

۲۲۵۳۲۱۳۶

ظروف کرایه‌تهرانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – نامجو

۷۷۵۴۰۹۵۰

ظروف کرایه‌کمیل

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۰ – کمیل

۵۵۷۰۲۰۱۱

ظروف کرایه‌داداش بهمن

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – نارمک

۷۸۱۰۸۹۹

ظروف کرایه‌اقبال

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – م. نبوت

۷۷۹۰۹۲۴۷

ظروف کرایه‌قصر

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۰ – قصرالدشت

۶۶۸۷۴۰۹۴

ظروف کرایه‌عباس ملک محمدی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۹ – قزوین

۶۶۶۹۶۹۷۱

ظروف کرایه‌امیر

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بلوار فردوس

۴۴۰۹۵۰۹۸

ظروف کرایه‌زهرایی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بلوار فرحزادی

۲۲۰۹۰۰۱۵

ظروف کرایه‌غرب

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بلوار فرحزادی

۲۲۳۶۹۴۰۳

ظروف کرایه‌محمد

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۵ – خاوران

۳۳۷۰۶۰۸۶

ظروف کرایهاباصالح

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بلوار فردوس

۴۴۰۷۴۸۴۵

ظروف کرایه سیاوش

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بلوار فردوس

۴۴۰۷۶۲۶۸

ظروف کرایه‌غرب تهران

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بزرگراه کاشانی

۴۴۰۰۱۲۱۳

ظروف کرایه‌سعید

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۲۲ – شهرک راه آهن

۴۴۷۲۷۸۱۷

ظروف کرایه‌ظروفچی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – انقلاب

۷۷۵۰۶۳۲۳

ظروف کرایه‌آزمون

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – نارمک

۷۷۹۱۹۱۵۴

ظروف کرایه‌شرق

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – استادحسن بنا

۲۲۹۴۳۱۵۸

ظروف کرایه‌درویش

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۲۱ – تهرانسر

۴۴۵۱۳۱۹۲

ظروف کرایه‌جام

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – تهرانپارس

۷۷۳۲۵۵۰۵

ظروف کرایه‌ظروفچیان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۰ – آذربایجان

۶۶۸۷۵۴۹۵

ظروف کرایه‌ظرفچی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – ستارخان

۴۴۳۶۸۳۰۷

ظروف کرایه‌شمیران ظروف

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – شریعتی

۲۲۷۳۷۱۴۷

ظروف کرایه‌ظروفچی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – م. ابن سینا

۷۷۶۳۵۲۴۸

ظروف کرایه‌ظروفچی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – قزوین

۵۵۳۶۹۷۹۷

 ظروف کرایه‌مهر

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – اوین

۲۲۳۴۴۵۷۰

ظروف کرایه‌باقری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بلوار فردوس

۴۴۰۰۴۷۷۵

ظروف کرایه‌حمید

خدمات مجالس

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۳ – کلاهدوز

۲۲۰۰۲۰۹۳

ظروف کرایه‌اتریش

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۲۲ – شهرک راه آهن

۴۴۷۰۸۱۸۱

ظروف کرایه‌جشنواره عروس

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۸ – شهرک ولی عصر

۶۶۲۱۱۶۳۸

ظروف کرایه تشریفات پاپیون

تهیه غذا (کیترینگ)

خدمات مجالس

ظروف کرایه

برگزاری سمینار

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – برادران موحد دانش

۲۶۱۱۳۵۷۶

ظروف کرایه المهدی (کرایه کولر)

خدمات مجالس

ظروف‌کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – بزرگراه محلاتی

۳۳۱۸۴۹۳۱

شما هم می‌توانید ظروف را خریداری و هم کرایه کنید. گزینه اول یعنی خرید ظروف با مسائلی همچون مکانی برای نگهداری وسایل و قیمت بالا و… همراه است. پس تنها گزینه‌ی باقی‌مانده استفاده از کرایه ظروف است.

ظروف کرایه  مجالس کار چندان دشواری نیست. فقط کافیست با ظروف کرایه آشنا شوید و لیست قیمت ظروف کرایه را در اختیار داشته باشید. فرقی نمی‌کند از ظروف کرایه‌ چه مدلی را انتخاب کنید. خواه ظروف کلاسیک باشند یا چینی‌های سفید و یا اینکه برای اجاره ظروف مجالس مربع شکل یا مثلثی اقدام کنید؛ به هر حال باید از لیست قیمت ظروف کرایه با خبر باشید و نکاتی را در مورد سِت کردن ظروف کرایه بدانید.

بسیاری از ظروف کرایه‌ در رنگ‌ها و طرح‌های متنوعی ارائه می‌شوند تا با تِم مخصوص به هر مراسم سازگار شوند. غالباً حتی نیاز نیست به شستن ظروف کرایه هم فکر کنید و دغدغه داشته باشید. برخی از مؤسساتِ اجاره ظروف مجالس خودشان پس از برگزاری مراسم ظروف کثیف را تحویل می‌گیرند و زحمت شستشو را از دوش شما بر می‌دارند. پس تنها کاری که باید انجام دهید انتخاب ظروف کرایه متناسب با مراسم و تِم آن است.

برای اجاره ظروف مجالس به انواع ظروف از قبیل بشقاب، قاشق، چنگال، کارد، لیوان و… نیاز دارید. در زمان انتخاب بین انواع ظروف کرایه باید به لیست قیمت ظروف کرایه هم دقت داشته ‌باشید. ولی باید بدانید که وجه تمایز مؤسساتِ اجاره ظروف مجالس تنها لیست قیمت ظروف کرایه نیست، بلکه کیفیت ظروف کرایه است. پس اگر مؤسسه‌ی آشنایی برای اجاره ظروف مجالس ندارید بهتر است از نزدیک ظروف کرایه را ببینید و با کیفیت و لیست قیمت ظروف کرایه آشنا شوید. نکته‌ی دیگر در اجاره ظروف مجالس هزینه‌ی شارژ و حداقل میزان سفارش است. شما در زمان اجاره ظروف مجالس غیر از ظروف کرایه به موارد دیگری هم نیاز دارید، از رومیزی گرفته تا کرایه میز و صندلی .

در اینجا نکاتی آمده است که باید در زمان اجاره ظروف مجالس درنظر داشته باشید:

 • علاوه بر ظروف کرایه حواستان به رومیزی‌هایی که اجاره می‌کنید باشد. میزها عموماً ظاهر متناسبی ندارند و باید کاملاً پوشانده شوند.
 • پارچه‌های نخی و پلی‌استر غالباً هم‌قیمت هستند. با این‌حال به لیست قیمت ظروف کرایه دقت کنید. از آنجایی که جنس نخی بسیار بهتر است، پس سعی کنید جنس نخی سفارش دهید.
 • در زمان اجاره ظروف مجالس حواستان به تعداد لیوان‌هایی که سفارش می‌دهید باشد. شستن مداوم لیوان‌ها در طول مراسمات بسیار دشوار است پس به اندازه‌ی کافی در دسترس داشته باشید.
 • در تعداد ظروف کرایه میهمانان ناخوانده را نیز لحاظ کنید. ظروف کرایه را با رعایت این مورد سفارش دهید.
 • همیشه فهرست کاملی از موارد اجاره ظروف مجالس برای مراسم‌تان را در دست داشته باشید تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری کنید.
 • معمولاً در لیست قیمت ظروف کرایه سایز ظروف نیز نوشته می‌شود. پس در انتخاب‌‌ خود دقت کنید. سایز بشقاب‌ها و دیگر ظروف کرایه باید با سایز میزهای انتخاب شده سازگاری داشته باشد تا مشکلی پیش نیاید.
 • در بین ظروف کرایه معمولاً رنگ سفید طرفداران بیشتری دارد. چرا که زیبا و کلاسیک هستند و با هر تِم و دیزاینی سازگارند.
 • در زمان اجاره ظروف مجالس به تعداد اقلام ظروف کرایه که باید روی هر میز قرار بگیرند دقت کنید. مثلاً اینکه روی هر میز می‌خواهید یک گلدان قرار دهید یا دو گلدان؟ فهرستی از تمام این موارد را آماده کنید ولی حتماً لیست قیمت ظروف کرایه را درنظر بگیرید.
تشریفات مجالس ترحیم
سایت راجعون مرجع تخصصی خدمات ترحیم و همچنین معرف شرکت های برگزارکننده تشریفات ترحیم می باشد. اگر شما به دنبال شرکتی برای برگزاری مراسمات سوگواری خود هستید، می توانید از طریق بخش “خدمات و تشریفات ترحیم” به لیست این شرکت ها دست یابید.
این خدمات شامل : سفارش اعلامیه، رزرو مسجد، کرایه اتوبوس، تامین پذیرایی، تاج گل، تالار پذیرایی و …

خدمات و تشریفات ترحیم
خدمات مورد نیاز در بهشت زهرا
در مراسم تدفین و یادبود در مراز شما ممکن است خدمات مختلفی را نیاز داشته باشید که این خدمات توسط افراد مختلفی ارائه می شوند. این خدمات شامل پذیرایی چای و نسکافه و آب معدنی، حلوا و خرما، تاج گل، گل آرایی و شمع آرایی، نیروی خدماتی، چادر و سایبان و صندلی، میز پذیرایی، اکو و مداح، مداحی با نی و دف، پک پذیرایی و …. است. ما در سایت راجعون سعی می کنیم جهت راحتی شما تمامی خدمات را به صورت تخصصی گرد آوری نماییم.
برای دیدن مجموعه خدمات مرتبط با بهشت زهرا به بخش زیر مراجعه نمایید.

خدمات مورد نیاز در بهشت زهرا
بارگذاری مقالات بیشتر مرتبط
بارگذاری بیشتر توسط راجعون ارائه خدمات ترحیم
 • گل آرایی و شستشو سنگ مزار با گلاب

  ارائه خدمات فاتحه خوانی مجازی

  فاتحه خوانی مجازی و آنلاین بر سر مزار متوفی از راه دور بعد از اینکه مومنی از دنیا میرود و …
 • سفارش نقاشی متوفی

  سفارش نقاشی چهره متوفی بودن نقاشی عزیز سفرکرده تان به جای عکس ایشان, میتواند حس خوبی برای …
 • تطهیر و غسل میت

  تطهیر و غسل میت یکی از امور واجب بر میت تطهیر آن میباشد که حتما باید انجام گیرد این امر بد…
بارگذاری بیشتر در سایر لوازم و خدمات

یک نظر

 1. میوا | meeva

  سپتامبر 12, 2016 در 7:40 ب.ظ

  میوا، بازار آنلاین میوه های دستچین، ارسال رایگان
  تهیه میوه برای مصارف روزانه، میهمانی ها، مراسم عروسی، سوگواری، همایش ها و …

  http://meeva.ir
  میوه های دستچین! آنلاین!

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − 9 =

همچنین ببینید

بنر تسلیت دیجیتال موسسه خیریه نیکان ماموت

بنر تسلیت دیجیتال موسسه خیریه نیکان ماموت مؤسسه خیریه نیکان ماموت به شماره ثبت ۲۶۳۹۴ یک سا…