۵ باغ تالار ختم روباز در شرایط کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی