فروش وسایل مورد نیاز تدفین

برد یمانی، انگشتر عقیق و کفن دعا نوشته و کفن کربلا و کفن سویه و انواع

برد یمانی

برد یمانی برد یمانى نوعى جامه است. به نوعى پارچه ی گران ‌بها که در یمن تولید مى‌گردد برد یمانى و به نوعى دیگر از آن‌،که از پنبه یا کتان است «حبره» گفته مى‌شود. از آن به مناسبت، در باب هاى طهارت، صلاة و دیات ،سخن رفته است. احکام برد یمانی ۱.مستحب است علاوه بر پارچه ی سرتاسرى واجب، پارچه ی سرتاسرى دیگرى براى میّت قرار داده شود...

انگشتر عقیق

انگشتر عقیق در کتاب بسیار گرانقدر شمس المعارف الکبری در خواص دعای شرف الشمس آمده است: 1- زمانی که بنویسد و در کفن میت قرار دهد آن میت ایمن شود از عذاب قبر گذاشتن نگین انگشتر عقیق در دهان میّت همچنین جدّم ورّام بن ابى فراس - قدّس اللّه روحه - كسى كه به...