حضرت آیت الله محی الدین حائری شیرازی نماینده سابق مقام معظم رهبری در گذشت