شهادت وزیر خارجه در حادثه سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور