Tag - صدور جواز فوت

گواهی فوت در منزل – صدور جواز دفن توسط پزشک

صدور گواهی فوت در منزل توسط پزشک - جواز دفن بعد از فوت هر عزیزی الزامی ترین کار که لازمه ی شروع فرایند خاکسپاری است، دریافت گواهی فوت است که باید آن را به ثبت احوال و بهشت زهرا ارائه داد و پس از آن میتوان مراسمات را انجام داد. در صورتی که فردی...

زمان و نحوه صدور گواهی فوت توسط پزشک

گواهی فوت چیست؟ گواهی فوت برگه‌ای است که در آن علت مرگ و توضیحات مربوط به آن، وارد شده و تنها در صورتی توسط پزشک معتمد در منزل صادر می‌گردد که مرگ طبیعی رخ داده و پزشک آن را تائید کند. در دست داشتن این برگه برای تحویل متوفی به بهشت...