Tag - مداحی ترحیم

گروه موسیقی و مداحی نی و دف در مشهد

گروه مداحی نی و دف در مشهد جهت برگزاری و اجرای مراسم تعزیت  مداحی نی ودف در مشهد از خدمات ترحیم گروه تشریفات بهشت است. هماهنگی مداح مجلس و مراسم ختم و ترحیم در مشهد می باشد. مداح مراسم ترحیم یا همان مداح مراسم ختم با توجه به سلیقه شما انتخاب و به مجالس اعزام می گردند ، این...

گروه موسیقی مداحی و نی و دف ترحیم

مداحی ترحیم با ساز نی از قدیم در بعضی اقوام ایرانی مرسوم بوده است. مداحی ترحیم با ساز نی و دف نوعی عزاداری در جامعه می باشد، و چند سالی است که مورد توجه فرهنگ های متفاوت قرار گرفته است.  مداحی ترحیم با ساز نی  در حقیقت یک اجرای هنری ...

گروه مداحی مراسم ختم در اصفهان

اجرای مراسم ترحیم با ساز نی در اصفهان مداحی ترحیم با ساز نی از قدیم در بعضی اقوام ایرانی مرسوم بوده است. مداحی ترحیم با ساز نی و دف نوعی عزاداری در جامعه می باشد، و چند سالی است که مورد توجه فرهنگ های متفاوت قرار گرفته است.  مداحی ترحیم با...

گروه مداحی در اصفهان

مداح مراسمات فوت با حرفه ترین مداحان و گروه موسیقی در اصفهان در چند سال اخیر در مراسم ترحیم، نظر ها بیشتر از گذشته به سمت موسیقی ترحیم عرفانی جلب شده است. اجرای مراسم ترحیم، یادبود، ولیمه، عروسی همایش‌ها با سازهای عرفانی نی و دف ، انتخاب گروه مناسب و حرفه...

مداح بهشت زهرا به همراه سیستم صوتی

رزرو مداح عرفانی بهشت زهرا به همراه سیستم صوتی و گروه موسیقی در صورت نیاز یکی از خدماتی که هنگام برگزاری مراسم ترحیم بر سر مزار متوفی نیاز دارید اجاره اکو و مداح بهشت زهرا می باشد. تقریبا میتوان گفت بزرگ ترین دغدغه گرفتن مراسم ختم در بهشت زهرا، مداح با صدای...

مداحی با نی و دف

گروه مداحی با نی و دف مهم ترین بخش یک مجلس ترحیم مداحی با نی و دف مهم ترین بخش یک مراسم ترحیم و عرفانی مذهبی است . البته از گروه مداحی نی و دف میتوان سرمزار در بهشت زهرا نیز استفاده کرد. از تیم موسیقی عرفانی در مراسمات ختم ، مراسم...

مجموعه بهترین های گروه موسیقی نی و دف مجالس ترحیم و سوگواری

مشاهده نمونه کارهای بیش از هفت گروه موسیقی مراسم ترحیم و مولودی نی و دف و عود و کیبورد تلفن 09359381318

مداح ویژه مراسمات ختم و سوگواری

اجرای مراسم ترحیم با دف و نی در مجالس ختم، شب هفت، اربعین و سالگرد، مجالس ولیمه، موالید ائمه اطهار (ع)، افطاری، افتتاحیه ها و ….