خدمات مورد نیاز در مسجد

 

حلوا و خرما

مداح و واعظ

پک میوه

کارت و قرآن

چای و نسکافه

تاج گل

گل آرایی

نیروی خدماتی

 

سایر خدمات

نظرات بسته شده است.