خدمات مورد نیاز ترحیم

 

ظروف کرایه

مسجد

نیروی خدماتی

تالار

سنگ مزار

اعلامیه و کارت

حلوا و خرما

تهیه غذا

تاج گل و گل آرایی

اتوبوس

   

 مداحی با نی و دف

پک پذیرایی 

خدمات منزل خدمات مسجد
خدمات بهشت زهرا خدمات در تالار

نظرات بسته شده است.