خدمات مورد نیاز ترحیم

ظروف کرایه

رزرو مسجد

نیروی خدماتی

تالار پذیرایی

سنگ مزار

اعلامیه و کارت

حلوا و خرما

تهیه غذا

تاج گل ترحیم و گل آرایی

کرایه اتوبوس

   

 مداحی با نی و دف

پک پذیرایی 

خدمات منزل خدمات مسجد
خدمات بهشت زهرا خدمات در تالار

 

تشریفات مجالس ترحیم
سایت راجعون مرجع تخصصی خدمات ترحیم و همچنین معرف شرکت های برگزارکننده تشریفات ترحیم می باشد. اگر شما به دنبال شرکتی برای برگزاری مراسمات سوگواری خود هستید، می توانید از طریق بخش “خدمات و تشریفات ترحیم” به لیست این شرکت ها دست یابید.
این خدمات شامل : سفارش اعلامیه، رزرو مسجد، کرایه اتوبوس، تامین پذیرایی، تاج گل، تالار پذیرایی و …

خدمات و تشریفات ترحیم