خدمات مورد نیاز در تالار پذیرایی

 

حلوا و خرما

مداحی با نی و دف

پک میوه

کارت دعوت و تشکر

گل آرایی و شمع آرایی

تاج گل

 

سایر خدمات

نظرات بسته شده است.