Tag - زندگی پس از مرگ

درخواست اموات از بازماندگان چیست؟

سخت ترین اتفاقی که ممکن است در زندگی هر شخصی رخ دهد از دست دادن عزیزان است. مرگ ناگهانی عزیزان قدرت تفکر را از آدم می‌گیرد. قدرت اقناع را. وقتی می‌فهمی که عزیزترین کسی که داشتی دیگر نیست و زیر خروارها خاک خوابیده است، در مقابل فهمیدن و درک کردن...

زندگی پس از مرگ از نظر قرآن

زندگی پس از مرگ و تا شروع قِیامت از نظر قران چگونه است؟ مساله بقاى روح بعد از مرگ انسانها از جمله مسائل و معارف اسلامى بوده، همه مسلمین اعم از شیعه و سنى و همه متکلمین اسلامى اعم از فرقه شیعه و معتزله و حتى اشاعره و ... این حقیقت...

مرگ زیباست

آیا مرگ زیباست ؟ در این مقاله به این سوال که آیا مرگ زیباست پاسخ داده می شود. همانطور که می دانید واژه مرگ، مانند كلمه زندگی، هستی و پیدایش، مفهوم روشن و عامی دارد كه بر كسی پوشیده نیست. امّا در آن سوی این مفهوم همگانی و روشن، چیزی قرار...