Tag - غسل میت

تطهیر و غسل میت

تطهیر و غسل میت یکی از امور واجب بر میت تطهیر آن میباشد که حتما باید انجام گیرد این امر بدلیل واجب کفایی بودن انجام میگیرد که باید توسط افراد مجربانجام گیرد.انجام امر تطهیر توسط افراد با تجربه ما در این امر بصورت کاملا شرعی و رعایت موازین واجب و مستحب...