احکام قبل از مرگ

احکام محتضر

احکام محتضر . مسلمانی را که محتضر است یعنی در حال جان دادن می باشد مرد باشد یا زن، بزرگ باشد یا کوچک ،باید به پشت بخوابانند به طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد. اگر خواباندن او کاملا به این طور ممکن نیست تا اندازه ای که ممکن است رجاء...

کتاب ارزشمند سیاحت غرب

دانلود کتاب صوتی سیاحت غرب کتاب ارزشمند سیاحت غرب ، اثر بحث برانگیز مرحوم آیت الله سید حسن نجفی قوچانی است. این کتاب عجیب، در نوع خود اثری بی نظیر است. مرحوم نجفی قوچانی در این کتاب، سرگذشت برزخی و زندگی پس از مرگ خویش را به رشته تحریر درآورده است و...

نمونه وصیت نامه

وصیت سفارش زبانی یا مکتوب درباره اموال و دیگر مسائل مربوط به بعد از مرگ، و از مستحبات مورد تأکید در اسلام است. در رابطه با آداب وصیت و وصیت نامه در روایات آمده است که: هر كه در وقت مرگ وصيّتِ نيكو نكند علامت نقصان عقل و مروّت او است. عرض كردند چگونه وصيّت كند؟...