انجام نماز و روزه قضای متوفی و کلیه واجبات ، نماز قضای میت ، نماز و روزه استیجاری ، نماز قضا و روزه قضا برای میت

قانون بدهی متوفی : اگر میت در زمان فوت بدهکار باشد،تکلیف وراث چیست؟

بدهی متوفی به عهده کیست؟ قانون بدهی متوفی : هرگاه کسی فوت می‌کند، ممکن است اموال یا بدهی‌هایی را برای بازماندگان خود بر جای بگذارد، اگر دارایی‌های فرد بیش از بدهی‌هایش باشد که مشکلی نیست و پس از پرداخت بدهی‌هایش، باقی اموال بین و تقسیم می‌شود.  بسیار اتفاق می‌افتد که با فوت...

اجیر گرفتن برای نماز قضای میت

اجیر گرفتن برای نماز (ادای دین متوفی) یکی از دلایلی که خداوند اجیر گرفتن برای نمازهای قضای متوفی را جایز دانسته است تاکید بر اهمیت ویژه نماز در نزد پروردگار دانست تاجایی که راه حلی برای نماز فوت شده فردی که مرده است ارائه می دهد و در هیچ حالتی نماز...

نماز قضای میت ، نماز و روزه استیجاری ، نماز قضا و روزه برای میت

نماز قضا و روزه قضا برای میت نماز و روزه قضای پدر یکی از اموری  است که بعد از فوت پدر بر پسر بزرگ واجب می باشد .به تاخیر افتادن نماز قضا و روزه ی قضای میت منجر به عدم آرامش روح میت در عالم برزخ می گردد، به همین جهت...