انجام نماز و روزه قضای متوفی و کلیه واجبات ، نماز قضای میت ، نماز و روزه استیجاری ، نماز قضا و روزه قضا برای میت

قانون بدهی متوفی : اگر میت در زمان فوت بدهکار باشد،تکلیف وراث چیست؟

بدهی متوفی به عهده کیست؟ در طول مدت زمان زندگی ممکن است هر شخصی برای خود دارایی هایی را جمع آوری کرده و یا در برابر دیگران بدهکار شوند. در زمان فوت، تمامی دارایی های آن فرد به بازماندگان خود می رسد، اگر فرد متوفی برای بازماندگان خود اموال و یا...

اجیر گرفتن برای نماز قضای میت

اجیر گرفتن برای نماز (ادای دین متوفی) نماز اِسْتیجاری یا نماز اِجاره‌ای نمازی که در برابر دریافت مبلغی به نیابت از مسلمان دیگر خوانده می‌شود. نماز استیجاری می‌تواند نماز واجب باشد مانند نمازهای قضای روزانه درگذشتگان و می‌تواند نماز مستحبی باشد مانند نماز زیارت. به فردی که خواندن نماز استیجاری را برعهده می‌گیرد اجیر گفته می‌شود. بیشتر فقیهان شیعه، نماز استیجاری را فقط به نیابت...

نماز قضای میت ، نماز و روزه استیجاری ، نماز قضا و روزه برای میت

نماز قضا و روزه قضا برای میت به هر فرد مسلمانی واجب است که تا زمان حیاتش اعمال واجبی چون نماز، روزه، زکات و ... را که برگردن دارد انجام دهد، اما هیچ کس از زمان مرگ خود آگاه نیست و عجل ناغافل به سراغ آدمی می‌آید. از این روی پس...