انجام نماز و روزه قضای متوفی و کلیه واجبات ، نماز قضای میت ، نماز و روزه استیجاری ، نماز قضا و روزه قضا برای میت

قانون بدهی متوفی : اگر میت در زمان فوت بدهکار باشد،تکلیف وراث چیست؟

بدهی متوفی به عهده کیست؟ در طول مدت زمان زندگی ممکن است هر شخصی برای خود دارایی هایی را جمع آوری کرده و یا در برابر دیگران بدهکار شوند. در زمان فوت، تمامی دارایی های آن فرد به بازماندگان خود می رسد، اگر فرد متوفی برای بازماندگان خود اموال و یا...

اجیر گرفتن برای نماز قضای میت

اجیر گرفتن برای نماز (ادای دین متوفی) یکی از دلایلی که خداوند اجیر گرفتن برای نمازهای قضای متوفی را جایز دانسته است تاکید بر اهمیت ویژه نماز در نزد پروردگار دانست تاجایی که راه حلی برای نماز فوت شده فردی که مرده است ارائه می دهد و در هیچ حالتی نماز...

نماز قضای میت ، نماز و روزه استیجاری ، نماز قضا و روزه برای میت

نماز قضا و روزه قضا برای میت به هر فرد مسلمانی واجب است که تا زمان حیاتش اعمال واجبی چون نماز، روزه، زکات و ... را که برگردن دارد انجام دهد، اما هیچ کس از زمان مرگ خود آگاه نیست و عجل ناغافل به سراغ آدمی می‌آید. از این روی پس...