خانه اطلاعات علمی احکام بعد از مرگ احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت

احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت

احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت

. غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان اگر چه دوازده امامی نباشد بر هر مکلفی واجب است، و اگر بعضی انجام دهند از دیگران ساقط می شود وچنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرده اند.

. اگر کسی مشغول کارهای میت شود بر دیگران واحب نیست اقدام نمایند، ولی اگر او عمل را نیمه کاره بگذارد، باید دیگران تمام کنند.

. اگر انسان یقین کند که دیگری مشغول کارهای میت شده، واجب نیست به کارهای میت اقدام کند، ولی اگر او شک یا گمان دارد باید اقدام کند.

. اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز میت را باطل انجام داده اند باید دوباره انجام دهد، ولی اگر گمان دارد که باطل بوده یا شک دارد که درست بوده یا نه، لازم نیست اقدام نماید.

برای غسل یا کفن و نماز و دفن میت باید از ولی او اجازه بگیرند.

. ولی زن که در غسل و کفن و دفن او دخالت می کند شوهر اوست و بعد از او مردهایی که از میت ارث می برند مقدم  بر زنهای ایشانند و هر کدام که در ارث بردن مقدم هستند در این امر نیز مقدمند.

اگر کسی بگوید: من وصی یا ولی میتم، یا بگوید : ولی میت به او اجازه داده که غسل و کفن و دفن میت را انجام دهدم، چنانچه دیگری نمی گوید من ولی یا وصی میتم یا ولی میت به من اجازه داده است، انجام کارهای میت با اوست.

. اگر میت برای غسل و کفن و دفن و نماز خود غیر از ولی کس دیگری را معین کند، احتیاط واجب آن است که ولی و آن کس هر دو اجازه بدهند. و لازم نیست کسی که میت، او را برای انجام این کارها معین کرده این وصیت را قبول کند ولی اگر قبول کرد باید به آن عمل نماید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + چهار =