خانه اطلاعات علمی مطالب گوناگون آشنایی با سازمان بهشت زهرا

taj gol

آشنایی با سازمان بهشت زهرا

آنچه باید در مورد سازمان بهشت زهرا و خدمات مربوط به بهشت زهرا دانست

آرمستان بهشت زهرا را می توان بزرگترین آرامستان ایران نامید

این آرامستان در سال ۱۳۴۹ تاسیس گردید در اوایل تاسیس استقبال چندانی از آن نشد

اما رفته رفته با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز هشت سال دفاع مقدس این مکان به یکی از اماکن مقدس تبدیل گردید

و بیشتر افراد متوفی خود را در این مکان به خاک می سپردند.

در اوایل انقلاب و جنگ شهرداری تهران تصمیم گرفت تا این مکان را به سازمان مستقل تبدیل کند و نام آن را سازمان بهشت زهرا (س)نام نهاد

با گسترش شهر تهران و ازدحام جمعیت این سازمان نیاز بیشتری به خدمات رسانی به مردم داشت به همین خاطر هر ساله شاهد گسترش این مکان مقدس